Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Kladde 09 Område til boligformål ved Foldboholm i Ebeltoft - Kommuneplantillæg ramme 1

Distrikt 1, Ebeltoft
Distrikt 2, Hornslet-Rodskov
Distrikt 3, Rønde-Ugelbølle
Distrikt 4, Knebel-Vrinners-Tved
Distrikt 5, Ryomgård-Pindstrup
Distrikt 6, Kolind
Distrikt 7, Lime (Ådalen)
Distrikt 8, Tirstrup-Balle (Rosmus)
Distrikt 9, Mørke
Distrikt 10, Thorsager
Distrikt 11, Feldballe
Distrikt 12, Nimtofte
Forklaring til rammekategorier
Miljøklasser
 

1.1.R14 - Rekreativt område ved Galgebakken

Status Kladde 
Plannummer 1.1.R14 
Plannavn Rekreativt område ved Galgebakken 
Plantype Kommuneplanramme 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt grønt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Nuværende zonestatus Landzone 
Dato for godkendelse af forslag 26. april 2017 
Plandistrikt 01-Ebeltoft 
Bebyggelsens omfang og udformning Området skal friholdes for større bebyggelse. 


 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk