Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Kladde 1.1.B33

Distrikt 1, Ebeltoft
Distrikt 2, Hornslet-Rodskov
Distrikt 3, Rønde-Ugelbølle
Distrikt 4, Knebel-Vrinners-Tved
Distrikt 5, Ryomgård-Pindstrup
Distrikt 6, Kolind
Distrikt 7, Lime (Ådalen)
Distrikt 8, Tirstrup-Balle (Rosmus)
Distrikt 9, Mørke
Distrikt 10, Thorsager
Distrikt 11, Feldballe
Distrikt 12, Nimtofte
Forklaring til rammekategorier
Miljøklasser
 

1.1.B33 - Boligområde syd for Foldboholm

Status Kladde 
Plannummer 1.1.B33 
Plannavn Boligområde syd for Foldboholm 
Plantype Kommuneplanramme 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Blandet boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Nuværende zonestatus By- og landzone 
Dato for godkendelse af forslag 26. april 2017 
Plandistrikt 01-Ebeltoft 
Max. bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af Den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Bebyggelsens omfang og udformning Max. bebyggelsesprocent: 30% for åben-lav for den enkelte ejendom og 40 % for tæt-lav for den enkelte ejendom. 


 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk