Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 12 Område til bolig- og rekreative formål i Mørke vest - Kommuneplantillæg ramme 6

Distrikt 1, Ebeltoft
Distrikt 2, Hornslet-Rodskov
Distrikt 3, Rønde-Ugelbølle
Distrikt 4, Knebel-Vrinners-Tved
Distrikt 5, Ryomgård-Pindstrup
Distrikt 6, Kolind
Distrikt 7, Lime (Ådalen)
Distrikt 8, Tirstrup-Balle (Rosmus)
Distrikt 9, Mørke
Distrikt 10, Thorsager
Distrikt 11, Feldballe
Distrikt 12, Nimtofte
Forklaring til rammekategorier
Miljøklasser
 

9.1.R4 - Rekreativt område ved Lykkenvej, Mørke vest

Plannavn Rekreativt område ved Lykkenvej, Mørke vest 
Plannummer 9.1.R4 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Bebyggelsens omfang og udformning

Der må kun etableres mindre legepladser, bænke og lignende, som naturligt hører til områdets anvendelse. Herudover skal området friholdes for bebyggelse udover bugninger, der er nødvendige for områdets drift samt fællesanlæg.

 
Specifik anvendelse
 
Nuværende zonestatus By- og landzone 
Anvendelse konkret Fælles friareal i tilknytning til flere boligbebyggelser 


 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk