Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 9.1.B16

Distrikt 1, Ebeltoft
Distrikt 2, Hornslet-Rodskov
Distrikt 3, Rønde-Ugelbølle
Distrikt 4, Knebel-Vrinners-Tved
Distrikt 5, Ryomgård-Pindstrup
Distrikt 6, Kolind
Distrikt 7, Lime (Ådalen)
Distrikt 8, Tirstrup-Balle (Rosmus)
Distrikt 9, Mørke
Distrikt 10, Thorsager
Distrikt 11, Feldballe
Distrikt 12, Nimtofte
Forklaring til rammekategorier
Miljøklasser
 

9.1.B16 - Etageboligområde, Mørke

Plannavn Etageboligområde, Mørke 
Plannummer 9.1.B16 
Anvendelse generelt Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Max. bebyggelsesprocent 70% 
Bebyggelsesprocent af Området som helhed 
Max. antal etager 4 etager 
Max. bygningshøjde 16 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Generelle anvendelsesbestemmelser

Bebyggelsesprocenten fastsættes til maksimalt 70 for rammeområderne 9.1.BE9 og 9.1.B16 under et.

 
Bebyggelsens omfang og udformning

Etageboliger i 4 etager må opføres med en højde på maksimalt 16,00 meter. Etageboliger i 3 etager må opføres med en højde på maksimalt 12,50 meter.

 
Særlige forhold

Der skal etableres en offentlig sti igennem området, der forbinder Stationsvej med Industrivej.

 
Specifik anvendelse
 
Nuværende zonestatus Byzone 
Anvendelse konkret Blandet bolig og erhvervsbebyggelse 
Anvendelse specifik (Plansystem) Etagebolig 


 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk