Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 6.1.B18

Distrikt 1, Ebeltoft
Distrikt 2, Hornslet-Rodskov
Distrikt 3, Rønde-Ugelbølle
Distrikt 4, Knebel-Vrinners-Tved
Distrikt 5, Ryomgård-Pindstrup
Distrikt 6, Kolind
Distrikt 7, Lime (Ådalen)
Distrikt 8, Tirstrup-Balle (Rosmus)
Distrikt 9, Mørke
Distrikt 10, Thorsager
Distrikt 11, Feldballe
Distrikt 12, Nimtofte
Forklaring til rammekategorier
Miljøklasser
 

6.1.B18 - Boligområde ved Enggårdsbakken, Kolind II

Status Forslag 
Plannummer 6.1.B18 
Plannavn Boligområde ved Enggårdsbakken, Kolind II 
Plantype Kommuneplanramme 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Blandet boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Nuværende zonestatus Byzone 
Dato for godkendelse af forslag 21. marts 2018 
Plandistrikt 06-Kolind 
Max. bebyggelsesprocent 35% 
Bebyggelsesprocent af Den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Bebyggelsens omfang og udformning Max. bebyggelsesprocent (%):
25 % for åben-lav for den enkelte ejendom og
35 % for tæt-lav for den enkelte ejendom. 
Krav til opholds- og friarealer Min. 20 % (af grundarealet) sammenhængende
friareal foruden parkeringsarealer. 
Ekstra bestemmelser Max. højde:
8,5 m for åben-lav og 8 m for tæt-lav.
Bebyggelsens omfang og udformning:
Grundarealer, der anvendes til dobbelthuse,
skal mindst udgøre 800 m2. 


 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk