Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 05 Blandet boligområde og område til offentlige formål i Ryomgård - Kommuneplantillæg 1

Distrikt 1, Ebeltoft
Distrikt 2, Hornslet-Rodskov
Distrikt 3, Rønde-Ugelbølle
Distrikt 4, Knebel-Vrinners-Tved
Distrikt 5, Ryomgård-Pindstrup
Distrikt 6, Kolind
Distrikt 7, Lime (Ådalen)
Distrikt 8, Tirstrup-Balle (Rosmus)
Distrikt 9, Mørke
Distrikt 10, Thorsager
Distrikt 11, Feldballe
Distrikt 12, Nimtofte
Forklaring til rammekategorier
Miljøklasser
 

5.1.B23 - Boligområde ved Kastanievej og Nordlyvej i Ryomgård

Status Forslag 
Plannummer 5.1.B23 
Plannavn Boligområde ved Kastanievej og Nordlyvej i Ryomgård 
Plantype Kommuneplanramme 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Anvendelse konkret Blanding af boligtyper 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Nuværende zonestatus Byzone 
Plandistrikt 05-Ryomgård-Pindstrup 
Max. bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af Den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8 m 
Bebyggelsens omfang og udformning Max. Bebyggelsesprocent: 30% for åben-lav for den enkelte ejendom og 40% for tæt-lav for den enkelte ejendom 
Lokalplaner mm. indenfor rammen Lokalplan nr. 407, Lokalplan nr. 55 


 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk