Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 1 Boligområde øst for Langkær i Ugelbølle - Kommuneplantillæg ramme 1

Distrikt 1, Ebeltoft
Distrikt 2, Hornslet-Rodskov
Distrikt 3, Rønde-Ugelbølle
Distrikt 4, Knebel-Vrinners-Tved
Distrikt 5, Ryomgård-Pindstrup
Distrikt 6, Kolind
Distrikt 7, Lime (Ådalen)
Distrikt 8, Tirstrup-Balle (Rosmus)
Distrikt 9, Mørke
Distrikt 10, Thorsager
Distrikt 11, Feldballe
Distrikt 12, Nimtofte
Forklaring til rammekategorier
Miljøklasser
 

3.2.B11 - Boligområde ved Langkær sydøst

Status Forslag 
Plannummer 3.2.B11 
Plannavn Boligområde ved Langkær sydøst 
Plantype Kommuneplanramme 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Blandet boligområde 
Generelle anvendelsesbestemmelser Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Nuværende zonestatus Landzone 
Dato for godkendelse af forslag 21. september 2016 
Dato for vedtagelse 25. januar 2017 
Plandistrikt 01-Ebeltoft 
Max. bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af Den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Bebyggelsens omfang og udformning Max. bebyggelsesprocent: 30% for åben-lav for den enkelte ejendom og 40% for tæt-lav for den enkelte ejendom. 
Miljøforhold I forbindelse med lokalplanlægningen skal der tages hensyn til grundvandets sårbarhed gennem disponeringen af arealerne og eventuelle afværgeforanstaltninger. 
Ekstra bestemmelser Områderne skal i princippet udformes med bebyggelse, veje, stier og grønne områder mv. som angivet i helhedsplanen for Ugelbølle øst. 


 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk