Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 1 Boligområde øst for Langkær i Ugelbølle - Kommuneplantillæg ramme 1

Distrikt 1, Ebeltoft
Distrikt 2, Hornslet-Rodskov
Distrikt 3, Rønde-Ugelbølle
Distrikt 4, Knebel-Vrinners-Tved
Distrikt 5, Ryomgård-Pindstrup
Distrikt 6, Kolind
Distrikt 7, Lime (Ådalen)
Distrikt 8, Tirstrup-Balle (Rosmus)
Distrikt 9, Mørke
Distrikt 10, Thorsager
Distrikt 11, Feldballe
Distrikt 12, Nimtofte
Forklaring til rammekategorier
Miljøklasser
 

3.2.B11 - Boligområde ved Langkær sydøst

Plannavn Boligområde ved Langkær sydøst 
Plannummer 3.2.B11 
Anvendelse generelt Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Max. bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af Den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Generelle anvendelsesbestemmelser Boligområde 
Bebyggelsens omfang og udformning Max. bebyggelsesprocent: 30% for åben-lav for den enkelte ejendom og 40% for tæt-lav for den enkelte ejendom. 
Miljøforhold I forbindelse med lokalplanlægningen skal der tages hensyn til grundvandets sårbarhed gennem disponeringen af arealerne og eventuelle afværgeforanstaltninger. 
Ekstra bestemmelser Områderne skal i princippet udformes med bebyggelse, veje, stier og grønne områder mv. som angivet i helhedsplanen for Ugelbølle øst. 
Nuværende zonestatus Landzone 
Anvendelse specifik (Plansystem) Blandet boligområde 


 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk