Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 2.1.C9

Distrikt 1, Ebeltoft
Distrikt 2, Hornslet-Rodskov
Distrikt 3, Rønde-Ugelbølle
Distrikt 4, Knebel-Vrinners-Tved
Distrikt 5, Ryomgård-Pindstrup
Distrikt 6, Kolind
Distrikt 7, Lime (Ådalen)
Distrikt 8, Tirstrup-Balle (Rosmus)
Distrikt 9, Mørke
Distrikt 10, Thorsager
Distrikt 11, Feldballe
Distrikt 12, Nimtofte
Forklaring til rammekategorier
Miljøklasser
 

2.1.C9 - Lokalcenter område langs Løgtenvej

Plannavn Lokalcenter område langs Løgtenvej 
Plannummer 2.1.C9 
Anvendelse generelt Centerområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Max. bebyggelsesprocent 45% 
Bebyggelsesprocent af Den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Notat om områdets anvendelse Maks. bruttoetageareal for butikker: Dagligvarebutikker 1200 m2. Samlet i området kan der etableres maks. 2400 m2 til butiksformål. Der kan ikke etableres udvalgsvarebutikker. 
Bebyggelsens omfang og udformning Maks bygningshøjde er 8,5 m bortset fra enkelte bygningsafsnit. 
Krav til opholds- og friarealer Der skal fastlægges bestemmelser, der sikrer området en præsentabel og grøn karakter. 
Lokalplaner mm. indenfor rammen Lokalplan 410, Lokalplan 339 og Lokalplan 014 
Nuværende zonestatus Byzone 
Anvendelse specifik (Plansystem) Mindre butiksområder 


 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk