Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 15 Blandet boligområde ved Tendrup Hovvej i Hornslet - Kommuneplantillæg ramme 1

Distrikt 1, Ebeltoft
Distrikt 2, Hornslet-Rodskov
Distrikt 3, Rønde-Ugelbølle
Distrikt 4, Knebel-Vrinners-Tved
Distrikt 5, Ryomgård-Pindstrup
Distrikt 6, Kolind
Distrikt 7, Lime (Ådalen)
Distrikt 8, Tirstrup-Balle (Rosmus)
Distrikt 9, Mørke
Distrikt 10, Thorsager
Distrikt 11, Feldballe
Distrikt 12, Nimtofte
Forklaring til rammekategorier
Miljøklasser
 

2.1.B38 - Blandet boligområde ved Tendrup Hovvej i Hornslet

Plannavn Blandet boligområde ved Tendrup Hovvej i Hornslet 
Plannummer 2.1.B38 
Anvendelse generelt Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Bebyggelsens omfang og udformning

Beregningsmetode for bebyggelsesprocent: Lokalplan nr. 418’s område som helhed.

 
Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Boligområde
Maksimal bebyggelsesprocent:35%
Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af::Området som helhed
Maksimal tilladt bygningshøjde:8,5 m
Maximale antal etager:2 etager

 
Nuværende zonestatus Byzone 
Anvendelse konkret Blanding af boligtyper 
Anvendelse specifik (Plansystem) Blandet boligområde 


 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk