Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 1.1.B33

Distrikt 1, Ebeltoft
Distrikt 2, Hornslet-Rodskov
Distrikt 3, Rønde-Ugelbølle
Distrikt 4, Knebel-Vrinners-Tved
Distrikt 5, Ryomgård-Pindstrup
Distrikt 6, Kolind
Distrikt 7, Lime (Ådalen)
Distrikt 8, Tirstrup-Balle (Rosmus)
Distrikt 9, Mørke
Distrikt 10, Thorsager
Distrikt 11, Feldballe
Distrikt 12, Nimtofte
Forklaring til rammekategorier
Miljøklasser
 

1.1.B33 - Boligområde ved Hvide Hus Vej 1

Plannavn Boligområde ved Hvide Hus Vej 1 
Plannummer 1.1.B33 
Anvendelse generelt Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Max. bebyggelsesprocent 55% 
Bebyggelsesprocent af Den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Bebyggelsens omfang og udformning Byggeri må opføres i maks. to etager og med en maks. bygningshøjde på 8½ m eksklusiv en eventuel delvist fritlagt kælder. Såfremt der etableres en delvist fritlagt kælder, må den maksimale bygningshøjde på dette punkt være maks. 12 m målt fra omgivende terræn. 
Lokalplaner mm. indenfor rammen Lokalplan 408 
Ekstra bestemmelser Bebyggelsens arkitektoniske hovedtræk og karakter skal bevares. 
Specifik anvendelse
 
Nuværende zonestatus Byzone 
Anvendelse specifik (Plansystem) Etagebolig 


 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk