Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Aflyst 2.1.B34

Distrikt 1, Ebeltoft
Distrikt 2, Hornslet-Rodskov
Distrikt 3, Rønde-Ugelbølle
Distrikt 4, Knebel-Vrinners-Tved
Distrikt 5, Ryomgård-Pindstrup
Distrikt 6, Kolind
Distrikt 7, Lime (Ådalen)
Distrikt 8, Tirstrup-Balle (Rosmus)
Distrikt 9, Mørke
Distrikt 10, Thorsager
Distrikt 11, Feldballe
Distrikt 12, Nimtofte
Forklaring til rammekategorier
Miljøklasser
 

2.1.B34 - Boligområde, Vendehøj syd

Plannavn Boligområde, Vendehøj syd 
Plannummer 2.1.B34 
Anvendelse generelt Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Max. bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af Den enkelte ejendom 
Max. antal etager 3 etager 
Max. bygningshøjde 9,5 m 
Infrastruktur Vejadgang fra ny trafikvej 
Ekstra bestemmelser Området skal i princippet udformes med bebyggelse, veje, stier og grønne områder mv. som angivet i helhedsplan for Vendehøj, Hornslet. 
Specifik anvendelse
 
Nuværende zonestatus Landzone 
Anvendelse specifik (Plansystem) Etagebolig 


 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk