Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Om Kommuneplan 2016

Status og offentlighed
Hvad er en kommuneplan?
Hvad er et kommuneplantillæg?
Planlovens krav til kommuneplanen
Redegørelse
Oversigt over revidering i forhold til kommuneplan 2013
Miljøvurdering
 

 

Status og offentlighed

 

Oversigt over processen for Kommuneplan 2016

30.03.16 : Byrådet vedtager Forslag til Kommuneplan 2016 til otte ugers offentlig høring.
19.04.16 : Byrådets vedtagelse af Forslag til Kommuneplan 2016 offentliggøres. Den offentlige høring starter.
19.05.16 : Der afholdes borgermøde i Administrationsbygningen i Hornslet kl. 15.30-18.30
26.05.16 : Der afholdes borgermøde i Administrationsbygningen i Ebeltoft kl. 15.30-18.30
14.06.16

:

Efter otte ugers offentlig debat udløber den offentlige høring af Forslag til Kommuneplan 2016.
    Efter afslutningen på den offentlig høring bliver alle de indkommende indlæg behandlet af forvaltningen og byrådet.
21.09.16 : Byrådet forventes at vedtage Kommuneplan 2016 endeligt, med ændringer og justeringer som følge af i forhold til de bemærkninger, der er modtaget i den offentlige høring.
11.10.16 : Byrådets vedtagelse af Kommuneplan 2016 offentliggøres sammen med den nu gældende Kommuneplan 2016. Den endelige vedtagelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden for 4 uger.
8.11.16 : Den fire uger lange klagefrist udløber.

 

 

Ved spørgsmål kontakt Plan og Udvikling på tlf. 87 53 50 00.

 

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk