Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Om Kommuneplan 2016 Redegørelse Større turistanlæg - redegørelse

Status og offentlighed
Hvad er en kommuneplan?
Hvad er et kommuneplantillæg?
Planlovens krav til kommuneplanen
Redegørelse
  Kommuneplanen og andre planer
  Beskyttede områder efter anden lovgivning
  Boligbyggeprogram og Restrummelighed
  Rammeudlæg i kystnærhedszonen mm - redegørelse
  Detailhandel - redegørelse
  Risikostyringsplan - redegørelse
  Større turistanlæg - redegørelse
  Grundvandsinteresser - redegørelse
  Vindmølleområde udtages - redegørelse
Oversigt over revidering i forhold til kommuneplan 2013
Miljøvurdering
 

Større turistanlæg - redegørelse

Større turismeanlæg ved Nimtofte


Rammeudlæg 12.12.R10 – Rekreativt område til feriepark ved Djurs Sommerland, Nimtofte

Med kommuneplan 2016 udlægges et nyt rammeområde til rekreative formål i umiddelbar tilknytning til forlystelsesparken Djurs Sommerland.

Det er hensigten, at der indenfor området skal realiseres overnatningsfaciliteter for besøgende til forlystelsesparken i form af hotel, hytter (fritliggende og sammenbyggede), camping i vogne, autocampere og i telt. Dertil kommer tilhørende faciliteter som for eksempel reception, restauranter og butik, samt faciliteter til personale som for eksempel kontorer og lager. Dette bl.a. med baggrund i, at Djurs Sommerland forbliver en turismemagnet der i endnu højere grad henvender sig til både det danske og det internationale marked. Desuden er det hensigten, at ferieparken vil medvirke til en sæsonforlængelse for forlystelsesdelen, hvilket vil gavne turismen på hele Djursland.

Med rammebestemmelserne fastlægges et maksimalt antal etagemeter på 35.000 m², ligesom den maksimale højde fastlægges til kote 40 for en eventuel ”hovedbygning”, samt en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter for feriehuse.

Det fastlægges desuden med rammebestemmelserne, at:

”For at hindre spredt bebyggelse i det åbne land skal realiseringen af ferieparken ske efter indefra og ud princippet. Det betyder konkret, at udbygningen skal begyndes tættest på allerede eksisterende bebyggelse, som i nærværende tilfælde er i rammeudlæggets nordligste del.

I naturlig forlængelse heraf, er det bestemt, at en eventuel ”hovedbygning” skal placeres i den nordlige del.

Det bestemmes desuden, at det samlede område skal omkranses af et bredt og tæt plantebælte.

Rammebestemmelserne henleder opmærksomheden på grundvandsbeskyttelsen og bestemmer, at der i forbindelse med den videre planlægning skal ske en konkret vurdering af sårbarheden og eventuelle afværgeforanstaltninger. Der henvises til grundvandsredegørelse fra sept. 2014, som findes under afsnittet ”Grundvandsredegørelse”.

Rammeudlæg 12.12.R11 – Rekreativt område til udvidelse af forlystelsesparken Djurs Sommerland

 

Med kommuneplan 2016 udlægges et nyt rammeområde til rekreative formål i umiddelbar tilknytning til forlystelsesparken Djurs Sommerland.

Det er hensigten, at der indenfor området skal realiseres en udvidelse af den eksisterende forlystelsespark, blandt andet med mulighed for at etablere et indendørs badeland.

Det fastlægges med rammebestemmelserne, at:

”For at hindre spredt bebyggelse i det åbne land skal udvidelsen af forlystelsesparken ske efter indefra og ud princippet. Det betyder konkret, at udbygningen skal begyndes tættest på allerede eksisterende bebyggelser/forlystelser”. Det bestemmes desuden, at ”..der ikke må etableres forlystelser på østsiden af Troldbækken”. Dette i naturlig forlængelse af den hidtidige planlægning.

Det bestemmes desuden, at det samlede område skal omkranses af et bredt og tæt plantebælte.

Rammebestemmelserne henleder opmærksomheden på grundvandsbeskyttelsen og bestemmer, at der i forbindelse med den videre planlægning skal ske en konkret vurdering af sårbarheden og eventuelle afværgeforanstaltninger. Der henvises til grundvandsredegørelse fra sept. 2014, som findes under afsnittet ”Grundvandsredegørelse”.

Rammeudlæg 12.12.R9 – Rekreativt område mellem Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort (Triangle Area)

 

Med kommuneplan 2016 udlægges et nyt rammeområde til rekreative formål mellem Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort – også kaldet ”Triangle Area”.

Det er hensigten, at der indenfor området skal realiseres et ferie- og oplevelsescenter bl.a. med en ”hovedbygning” indeholdende hotel og fælles faciliteter såsom reception, restauranter, selskabslokaler, sportshal, wellnesscenter, legeland, indendørs badeland og lign., samt op til ca. 500 feriehuse.

Dette bl.a med baggrund i, at udnytte tilstedeværelsen af to allerede stærkt profilerede turismemagneter i et ”fyrtårns-projekt”, som i samspil med Nimtofte by, vil kunne opnå en fælles, slagkraftig og synlig turismeidentitet i international klasse.

Med rammebestemmelserne fastlægges et maksimalt antal etagemeter på 87.000 m², ligesom den maksimale højde fastlægges til 14 meter for en eventuel ”hovedbygning”, samt en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter for feriehuse.

Det fastlægges desuden med rammebestemmelserne, at:

”For at hindre spredt bebyggelse i det åbne land skal realiseringen af ”Triangle Area” ske efter indefra og ud princippet. Det betyder konkret, at udbygningen skal begyndes tættest på allerede eksisterende bebyggelse, som i nærværende tilfælde er i rammeudlæggets nordvestlige del. Bebyggelsen skal i øvrigt fremstå som afgrænsede enheder”. I naturlig forlængelse heraf, er det bestemt, at en eventuel ”hovedbygning” skal placeres i den nordvestlige del.

Rammebestemmelserne henleder opmærksomheden på grundvandsbeskyttelsen og bestemmer, at der i forbindelse med den videre planlægning skal ske en konkret vurdering af sårbarheden og eventuelle afværgeforanstaltninger. Der henvises til grundvandsredegørelse fra sept. 2014, som findes under afsnittet ”Grundvandsredegørelse”.

 

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk