Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Om Kommuneplan 2016 Redegørelse Risikostyringsplan - redegørelse

Status og offentlighed
Hvad er en kommuneplan?
Hvad er et kommuneplantillæg?
Planlovens krav til kommuneplanen
Redegørelse
  Kommuneplanen og andre planer
  Beskyttede områder efter anden lovgivning
  Boligbyggeprogram og Restrummelighed
  Rammeudlæg i kystnærhedszonen mm - redegørelse
  Detailhandel - redegørelse
  Risikostyringsplan - redegørelse
  Større turistanlæg - redegørelse
  Grundvandsinteresser - redegørelse
  Vindmølleområde udtages - redegørelse
Oversigt over revidering i forhold til kommuneplan 2013
Miljøvurdering
 

Risikostyringsplan - redegørelse

Naturstyrelsen har sammen med Kystdirektoratet udpeget ti områder i Danmark, hvor der er en særlig risiko for oversvømmelse ved ekstremt vejr. For alle ti områder skal kommunerne udarbejde risikostyringsplaner for, hvordan de vil håndtere risikoen. Ingen af disse ti områder er beliggende i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommune har derfor ikke udarbejdet en Risikostyringsplan. Se link til højre om den kommunale planlægning og risikostyring.

 
 

Naturstyrelsen - risikostyring, kommunal planlægning

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk