Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Om Kommuneplan 2016 Planlovens krav til kommuneplanen

Status og offentlighed
Hvad er en kommuneplan?
Hvad er et kommuneplantillæg?
Planlovens krav til kommuneplanen
  Krav til retningslinjer
  Krav til rammer for lokalplanlægning
  Krav til redegørelse
Redegørelse
Oversigt over revidering i forhold til kommuneplan 2013
Miljøvurdering
 

Planlovens krav

Planloven stiller en række krav til processen omkring kommuneplanen samt indholdet.

Planlovens § 11 fastlægger, at alle kommuner skal have en kommuneplan, som dækker en periode på 12 år. Inden udgangen af de to første år af Byrådets valgperiode, skal Byrådet offentliggøre en strategi (planstrategi), der bl.a. indeholder beslutning om, hvorvidt kommuneplanen skal revideres i sin helhed eller om der alene skal foretages en revision af særlige emner eller områder i kommunen. Inden Byrådets valgperiode er ovre skal en ny eller revideret kommuneplan være endeligt vedtaget.

Kommuneplanen skal fastlægge de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen. Du kan se de konkrete krav til retningslinjerne i afsnittet Planlovens krav til kommuneplanen.

Kommuneplanen er underlagt flere regionale og statslige planer, regler og beslutninger. Du kan læse mere om dette i afsnittet om Redegørelse til kommuneplanen.

Ret og pligt

Byrådet har efter planlovens § 12 ret og pligt til at arbejde for kommuneplanens gennemførelse. Dette betyder blandt andet, at hvis en bygherre ønsker at igangsætte en lokalplan på et område udlagt i kommuneplanen ved rammer, så har kommunen som udgangspunkt pligt til at fremme denne udarbejdelse. Modsat kan kommunen afvise en bygherre, der gerne vil igangsætte en lokalplanlægning udenfor kommuneplanens rammer. En sådan afvisning af lokalplanlægning kan ske alene med henvisning til kommuneplanen.

 

Krav til retningslinjer

Redegørelse

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk