Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Om Kommuneplan 2016 Oversigt over revidering i forhold til kommuneplan 2013

Status og offentlighed
Hvad er en kommuneplan?
Hvad er et kommuneplantillæg?
Planlovens krav til kommuneplanen
Redegørelse
Oversigt over revidering i forhold til kommuneplan 2013
Miljøvurdering
 

 

Oversigt over revidering i forhold til kommuneplan 2013

Syddjurs Kommuneplan 2016 er en delvis revidering af den tidligere Syddjurs Kommuneplan 2013.

Nyt og revideret

Klik på linket for at se oversigten over alle ændringer i rammerne for lokalplanlægning.pdf samlet oversigt over nye ændrede og annullerede rammer.pdf

Klik på linket for at læse hvilke nye områder der er medtaget i Kommuneplan 2016.pdf nye rammer i forslag til kommuneplan 2016.pdf

Klik på linket for at læse hvilke områder der er taget ud af Kommuneplan 2016 ift. tidligere kommuneplaner.pdf annullerede rammer i forslag til kommuneplan 2016.pdf

Klik på linket for at se ændringerne af rammeområder på kort: pdf Ændring af rammeområder.pdf

I forhold til Kommuneplan 2013 er følgende væsentlige ændringer, ud over ændringer i rammeområder

  • Rammerne for et muligt vindmølleområde ved Skaføgaard er fjernet i Kommuneplan 2016
  • Arealreservationen til omfartsvej øst om Knebel udtages
  • Det tidligere princip om at ikke vil blive oprettet offentligt tilgængelige autocamperpladser, ændret til et princip om at
    autocampere henvises til eksisterende campingpladser, og at eventuelle etableringer af autocamperpladser skal ske på baggrund af en konkret ansøgning.
  • Skydebaner og motorsportsanlæg sidestilles med andre støjende fritidsanlæg.

Kommuneplantillæg

Efter Syddjurs Kommuneplan 2016 er vedtaget kan kommuneplanen kun ændres ved hjælp af kommuneplantillæg.

Når det bliver aktuelt vil der være en henvisning fra denne side til kommuneplantillæg.

Kommuneplantillæg til Syddjurs Kommuneplan 2013 er indarbejdet i Syddjurs Kommuneplan 2016.

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk