Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Om Kommuneplan 2016 Miljøvurdering Sammenfattende redegørelse

Status og offentlighed
Hvad er en kommuneplan?
Hvad er et kommuneplantillæg?
Planlovens krav til kommuneplanen
Redegørelse
Oversigt over revidering i forhold til kommuneplan 2013
Miljøvurdering
  Sammenfattende redegørelse
 

Sammenfattende redegørelse

Der er i henhold til ”Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer” udarbejdet en miljøvurdering i forbindelse med Kommuneplan 2016 for Syddjurs Kommune. Miljøvurderingen redegør for Kommuneplanens indvirkning på natur og miljø, og for hvordan virkningerne overvåges.

Efter lovens § 13 skal myndigheder udarbejde en sammenfattende redegørelse. Sammenfattende redegørelse i forbindelse med miljøvurdering af Kommuneplan 2016 kan læses her:

pdf Sammenfattende redegørelse miljøvurdering af kommuneplan 2016.pdf (318 KB)

 

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk