Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Om Kommuneplan 2016

Status og offentlighed
Hvad er en kommuneplan?
Hvad er et kommuneplantillæg?
Planlovens krav til kommuneplanen
Redegørelse
Oversigt over revidering i forhold til kommuneplan 2013
Miljøvurdering
 

 

Hvad er et kommuneplantillæg?

Et kommuneplantillæg er en tilføjelse til den gældende kommuneplan. Tillægget kan både tilføje, ændre og fjerne indhold i kommuneplanen. Som regel omhandler tillæg et mindre geografisk areal i kommunen eller et afgrænset emne indenfor kommuneplanens temaer.

Kommuneplantillæg kan bestå af en eller flere typer indhold, som også kendes fra kommuneplanen, nemlig; hovedstruktur, retningslinjer, rammer for lokalplanlægningen og kortmateriale. Tillægget følges desuden af en redegørelse for baggrunden og formålet med tillægget, tillæggets indhold og forholdet til anden planlægning.

Hvis tillægget gælder et afgrænset geografisk område i kommunen, findes kortmateriale og bestemmelser for områdets anvendelse ved at følge links fra tillæggets beskrivelse af rammerne. Bemærk at tillæg både kan aflyse eksisterende rammer og tilføje nye.

Hvornår udarbejdes et kommuneplantillæg

Ifølge planloven har byrådet til enhver tid ret til at vedtage tillæg til kommuneplanen.

Det er nødvendigt at udarbejde kommuneplantillæg i forbindelse med tilvejebringelsen af nye lokalplaner, der ikke er i overensstemmelse med den gældende kommuneplans rammebestemmelser. Et kommuneplantillæg kan også udarbejdes, hvis byrådet generelt ønsker at fastlægge rammer for et områdes fremtidige anvendelse.

Opdatering af den digitale kommuneplan

Når et nyt kommuneplantillæg vedtages endeligt, opdaterer Syddjurs Kommune de berørte sider i den digitale kommuneplan, som det er beskrevet i tillægget. På den måde sikres det, at hjemmesiden altid giver et fuldt overblik over de gældende bestemmelser i kommuneplanen på det aktuelle tidspunkt. Den oprindelige udgave af kommuneplanen findes på PlansystemDK.

Proces for vedtagelse

Når byrådet vedtager et forslag til kommuneplantillæg, skal forslaget i offentlig høring i mindst otte uger. I den periode kan borgerne komme med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag.
Når den offentlige høring er slut, vurderer byrådet, om planforslaget skal ændres på baggrund af eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter kan kommuneplantillægget vedtages endeligt.

Hvis byrådet vil foretage så omfattende ændringer til et forslag, at der reelt er tale om et nyt kommuneplantillæg, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt forslag til kommuneplantillæg.

Når byrådet har vedtaget kommuneplantillægget endeligt, og vedtagelsen er offentligt bekendtgjort i avisen, er tillægget en del af kommuneplanen. Hvis tillægget indeholder rammebestemmelser, er de bindende overfor byrådet og kommunens administration fra offentliggørelsen.

 

Hvad er en kommuneplan?

Tillæg til Kommuneplan 2016

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk