En kommuneplan er et dokument, som alle danske kommuner har pligt til at udarbejde.

En kommuneplan består af flere elementer:

Hovedstruktur

Kommuneplanens hovedstruktur vil hænge tæt sammen med planstrategien og de visioner og strategier, der er tydeliggjort i denne. Målsætningerne vil med andre ord samle kommuneplanens retningslinjer og bestemmelser med Byrådets overordende visioner for kommunens udvikling.

Retningslinjer og generelle rammer

Disse vil ofte være suppleret med kort over de områder, hvor konkrete retningslinjer og generelle rammer vil være gældende. Konkrete retningslinjer og generelle rammer vil ofte være gældende for større geografiske områder og ofte i det åbne land. Der vil desuden ofte være en tæt sammenhæng til gældende lovgivning og statslige forventninger til kommunerne i udformningen af retningslinjerne, men som udgangspunkt er det Byrådets retningslinjer og generelle rammer.

Se yderligere info under afsnittet: Krav til retningslinjer.

Rammer for lokalplanlægning

Rammer for lokalplanlægning omfatter alle de områder, hvor der er eksisterende lokalplanlægning, eller hvor det forventes, at der i fremtiden er behov for at lave en lokalplanlægning. Det er altså her, hvor den primære udvikling af boliger, erhverv, center (butikker), offentligt byggeri og rekreative arealer i Syddjurs Kommune ønskes. Områderne vil være udpeget på kort.

Rammerne for lokalplanlægning kan tilgås direkte fra kommuneplanens forside eller via link fra de emner, hvor det er aktuelt - f.eks. under emnet erhverv.

Se yderligere info under afsnittet: Krav til rammer for lokalplanlægning.

Redegørelse

Ifølge lovgivningen skal kommuneplanen følges af en redegørelse, som beskriver, hvorledes kommunen forholder sig til eksempelvis den regionale udviklingsplan og kommunens vedtagne strategi for udviklingen, beskyttede områder efter anden lovgivning, eventuelle arealreservationer efter sektorloven og meget mere. Det kan også være en uddybning af baggrunden for de retningslinjer, som kræver ekstra beregninger eller bilag til retningslinjer.

Se yderligere info under afsnittet: Krav til redegørelse.