Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Tekniske anlæg Varme- og naturgasforsyning

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
  Strækningsanlæg
  Antennemaster
  Lufthavne og indflyvningszoner
  Elforsyning
  Højspændingsledninger
  Varme- og naturgasforsyning
  Affaldshåndtering
  Biogasanlæg
  Solcelle- og solvarmeanlæg
  Vindmøller
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 
 

Varme- og naturgasforsyning

I Syddjurs Kommune er der ingen naturgasforsyning til boligopvarmning og kun en kraftvarmeledning, som går fra Aarhus Kommune til Hornslet by. Der er fjernvarmecentraler primært baseret på halm eller flis/træpiller i Balle, Ebeltoft, Kolind, Tirstrup, Hornslet, Mørke, Nimtofte, Ryomgård, Rønde, Thorsager og Pindstrup. I Pindstrup er varmeforsyningen baseret på overskudsvarme fra Novopan Træindustri A/S, hvorfor anlægget kan betegnes som et mindre kraftvarmeværk. Byrådet har godkendt, at Pindstrup Varmeværk fremover modtager varme fra Auning Fjernvarmes halmfyrede anlæg.

Varmeplanlægningen i Syddjurs Kommune er ikke en integreret del af kommuneplanen, da denne kun skal sikre arealreservationen til ledninger og værker.

Som en sektorplan til Syddjurs Klimaplan 2012 er der udarbejdet en Varmeplan for Syddjurs Kommune. Varmeplanen kan ses under link i højre side.

For at sikre et tilslutningsprojekt skal derfore ligge et konkret varmeprojekt fra varmeværkerne, som godkendes af kommunen.

På kortet øverst på siden ses de områder, der aktuelt er forsynet med fjernvarme. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises.

Interesseområderne for fjernvarmeværker, hvor kommunen gerne vil støtte op om at sikre kollektiv varmeforsyning fremgår af varmeplanen og kortet til højre, ligesom de arealer, hvor man kunne forestille sig, at der skal planlægges for lavenergihuse, som ikke har behov for fjernvarme.

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Der reserveres arealer til kraftvarmeledning som vist på kortet til højre.

Stk. 2. Reservationszonerne omfatter 100 m brede bælter omkring linieføringens midte.


 

Temahæfte om Klima og energi som optakt til Forslag til kommuneplanen 2013.pdf

Syddjurs Kommunes varmeplan

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk