Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Tekniske anlæg Strækningsanlæg

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
  Strækningsanlæg
  Antennemaster
  Lufthavne og indflyvningszoner
  Elforsyning
  Højspændingsledninger
  Varme- og naturgasforsyning
  Affaldshåndtering
  Biogasanlæg
  Solcelle- og solvarmeanlæg
  Vindmøller
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

 

Strækningsanlæg

Betegnelsen strækningsanlæg dækker over højspændingsledninger, veje, jernbaner, naturgasledninger, spildevandsledninger, fjernvarmeledninger, olieforsyningsledninger osv. Retningslinien dækker over de strækningsanlæg, som har national samt regional betydning, og som derfor dækker over flere kommunegrænser.

Anlæggene løber over et begrænset område i Syddjurs Kommune, men påvirkningen dækker et større område både i form af den visuelle påvirkning og de tilhørende deklarationer (byggelinier, sikkerhedszoner og lignende), som betyder, at større arealer påvirkes.

Dertil kommer, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal høres, hvis et anlæg ønskes placeret inden for en radius af 5 km fra forsvarets øvelsespladser samt skyde- og øvelsesterræner.

Anlæg på 100 m og højere skal anmeldes til Statens Luftfartsvæsen. Inden anlægget må opstilles, skal der være udstedt en attest om, at den hindring anlægget udgør ikke skønnes at udgøre en fare for flyvesikkerheden.

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Tekniske strækningsanlæg skal placeres således, at rådighedsindskrænkninger i omgivelserne og påvirkningerne i øvrigt af det omgivende miljø begrænses mest muligt.


 

Digital infrastruktur

 

 

Mastedatabasen

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk