Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Tekniske anlæg Højspændingsledninger

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
  Strækningsanlæg
  Antennemaster
  Lufthavne og indflyvningszoner
  Elforsyning
  Højspændingsledninger
  Varme- og naturgasforsyning
  Affaldshåndtering
  Biogasanlæg
  Solcelle- og solvarmeanlæg
  Vindmøller
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 
 

Højspændingsledninger

Højspændingsledninger føres normalt gennem åbent land, hvor de i kraft af masternes størrelse og ledningernes længde er meget iøjnefaldende og dominerende i landskabsbilledet. Af hensyn til de landskabelige interesser bør mulighederne for kabellægning af højspændingsledninger udnyttes, så vidt som det er teknisk og økonomisk forsvarligt.

I Syddjurs Kommune findes der ingen 400 kV-ledninger. Kortet øverst på siden viser, hvor der i dag er 150 kV-ledninger, mens 60 kV-ledninger ikke er vist. Efter Netudviklingsplanen og kabelhandlingsplanen 2013 udarbejdet af Energinet skal alle nuværende og fremtidige 60 kv-ledninger kabellægges. Ifølge "Energistrategi 2025" fra juni 2005 er regeringen indstillet på, at nye 132/150 kV forbindelser, som hovedregel etableres som jordkabler. Kun i ganske særlige tilfælde – som f.eks. første trin i en senere 400-132/150 kV kombiledning og eventuelt i tilfælde med meget store behov for overføringsevne på 132/150 kV-ledninger over større afstande - bør luftledninger overvejes.

Syddjurs Kommunens to 132/150kV-netledninger mellem Trige og Mesballe forventes, efter kabelhandlingsplanen 2013, kabellagt i perioden 2016-2020.

Højspændingsledninger ses på kortet til højre. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises.

 
 

EnergiNet.dk

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk