Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Tekniske anlæg Elforsyning

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
  Strækningsanlæg
  Antennemaster
  Lufthavne og indflyvningszoner
  Elforsyning
  Højspændingsledninger
  Varme- og naturgasforsyning
  Affaldshåndtering
  Biogasanlæg
  Solcelle- og solvarmeanlæg
  Vindmøller
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 
 

Elforsyning

Produktionsselskaberne producerer el, der transporteres via elnettet. Elnettet er koblet på transmissionsnettet eller distributionsnettet. Derudover kan elforbrugere få elektricitet direkte fra f.eks. et solcelleanlæg eller en husstandsmølle.

Transmissionsnettet

Transmissionsnettet er det overordnede kollektive elforsyningsnet, som transporterer elektricitet fra produktionssteder til distributionsnettet samt til og fra udlandet. Transmissionsnettet (400 kV) er ejet af det statslige selskab Energinet.dk, mens de regionale transmissionsnet (132/150 kV) ejes af regionale transmissionsvirksomheder, som f.eks. N1 der er ejet af bl.a. Midtjysk Net A/S. Ejerne har ansvaret for at udbygge og vedligeholde distributionsnettet og derved pligt til at forsyne nye udviklingsområder såsom boligområder.

Distibutionsnettet

Distributionsnettet forbinder forbrugerne med transmissionsnettet og er det lokale kollektive elforsyningsnet, som benyttes til at levere elektricitet til forbrugerne.

Transmissionsnettet og distributionsnettet består af højspændingsledninger og nedgravede kabler.

Produktionsselskaberne

Produktionsselskaberne består af netvirksomheder, som handler med el på ren kommerciel basis, og af forsyningspligtige virksomheder, som skal forsyne de forbrugere med elektricitet, der ikke bruger muligheden for valg af egen leverendør. I Syddjurs Kommune er der to forsyningspligtige virksomheder, NRGi Net A/S og ELRO Net A/S. NRGI Net A/S dækker det meste af kommunen, mens ELRO Net A/S kun dækker en lille del i den vestlige og nordlige del af kommunen (se kortet til højre).

Forsyningsoplande ses på kortet øverst på siden. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises.

 
 

EnergiNet.dk

EnergiNet.dk - 150 kV kabel

EnergiNet.dk - El

Elronet.dk

EnergiNet.dk - igangværende og planlagte projekter

EnergiNet.dk - Vejledning i forsigtighedsprincippet

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk