Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Tekniske anlæg Affaldshåndtering

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
  Strækningsanlæg
  Antennemaster
  Lufthavne og indflyvningszoner
  Elforsyning
  Højspændingsledninger
  Varme- og naturgasforsyning
  Affaldshåndtering
  Biogasanlæg
  Solcelle- og solvarmeanlæg
  Vindmøller
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 
 

Affaldshåndtering


Der er ikke udpeget arealer til deponerings- eller forbrændingsanlæg i selve Syddjurs Kommune, og kommunen forventer ikke, at der kommer ansøgninger om anlæg i indeværende planperiode.

RENO Djurs står for affaldsbehandlingen på Djursland og er ejet i fællesskab af Syddjurs og Norddjurs kommuner. De står for affaldsordninger for alle private husstande, sommerhuse og virksomheder på Djursland og driver 10 genbrugsstationer på Djursland og Anholt. Derudover har RENO Djurs ansvaret for indsamlingsordning for klinisk risikoaffald og driver behandlings- og deponeringsanlægget i Glatved (i Norddjurs Kommune).

RENO Djurs er en offentlig forsyningsvirksomhed, og selskabet skal derfor hverken give overskud eller underskud, hvilket betyder, at RENO Djurs’ indtjening igennem gebyrer alene dækker de faktiske omkostninger.

I Syddjurs Kommune er der således ingen offentlige deponerings- eller forbrændingsanlæg, dog ligger behandlingsanlægget i Glatved tæt på kommunegrænsen. I Pindstrup ligger et mindre privat forbrændingsanlæg i tilknytning til Novapan Træindustri A/S.

Genbrugsstationer ses på kortet øverst på siden. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises.


 
 

Affaldsplan 2014 - 2024

Reno Djurs

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk