Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Mobilitet Trafiksikkerhed

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
  Trafikknudepunkter og letbanestationer
  De trafikale korridorer
  Letbane
  Et sammenhængende stisystem
  Trafiksikkerhed
  Parkering
  Digital infrastruktur
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

Trafiksikkerhed

Det er Byrådets vision for trafiksikkerhedsarbejdet at:

  • Ingen dræbes eller kommer til skade i trafikken.

Frem mod udgangen af 2020 er det målsætningen at:

  • Antallet af lettere tilskadekomne, alvorligt tilskadekomne og dræbte skal halveres i forhold til 2010.

Den målsætning vil Byrådet nå i samarbejde med borgere, politi, Rådet for sikker trafik, skoler mv.

Trafiksikkerhedsplanen, som revideres i denne planperiode kan ses under link i højre side.

Indsatsområderne i trafiksikkerhedsplanen er følgende:

1. Trafikvejene i byerne og i det åbne land.

2. Trafikantadfærd målrettet sprit, hastighed og unge trafikanter.

3. Lette trafikanter i byerne.

4. Ulykkesreduktion på lokalveje i det åbne land, hvor der er registreret flere trafikulykker.

5. Kommunen samarbejder med skoler og distriktsråd omkring de konkrete tiltag og kommunen arbejder for følgende punkter:

6. Flere benytter cyklen som transportmiddel på korte ture.

7. Flere cyklister anvender cykelhjelm.

8. Alle skoler får en trafikpolitik.

9. Færre forældre kører deres børn til skole.

10. Involvere borgere i nærområder i fysiske og adfærdsændrende tiltag.Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Der skal igennem al planlægning tænkes i forbedret trafiksikkerhed. 


 

Trafiksikkerhedsplan

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk