Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Mobilitet Letbane

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
  Trafikknudepunkter og letbanestationer
  De trafikale korridorer
  Letbane
  Et sammenhængende stisystem
  Trafiksikkerhed
  Parkering
  Digital infrastruktur
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

Letbane

Letbanen, vil det få afgørende betydning for Syddjurs Kommunes udviklingsbetingelser fremover.

Byrådet planlægger efter, at letbanen skal stå for en stor del af fremtidens trafikvækst til og fra Aarhus. I den fysiske planlægning gøres dette ved at udvikle trafikknudepunkter, opgradere letbanestationerne, og forbedre adgangen mellem stationer og byerne. Læs mere i afsnittet "Trafikknudepunkter og letbanestationer".

Allerede i dag pendler flere med Grenaabanen end forventet, da det blev besluttet at ombygge den til letbane. Alt tyder på, at udviklingen fortsætter, når banen genåbner som letbane i 2017.

Byrådet vil arbejde for at letbanen får 4 tog i timen mellem Hornslet og Aarhus, samt 2 tog i timen til Ryomgaard ved letbanens åbning. Hvilket dog kræver investeringer i nyt krydsningsspor i Aarhus.

Når dette er nået, arbejder Byrådet for, at det bliver muligt at køre med 2 tog i timen hele dagen på den resterende del af Grenaabanen.

For at sikre areal til eventuelle fremtidige udvidelsesmuligheder for letbanen mellem Hornslet og Aarhus udlægges arealreservation langs banens trace til et ekstra spor.

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Der skal i planlægningen disponeres på en måde, så der er mulighed for udvidelse af Letbanen.


 

Trafikknudepunkter og letbanestationer

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk