Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Mobilitet Digital infrastruktur

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
  Trafikknudepunkter og letbanestationer
  De trafikale korridorer
  Letbane
  Et sammenhængende stisystem
  Trafiksikkerhed
  Parkering
  Digital infrastruktur
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

 

Digital infrastruktur

Grundet Syddjurs Kommunes lille befolkningstæthed, landskab og afstande er der flere udfordringer i forhold til den digitale infrastruktur. Det gælder både mobiltelefoni og adgangen til tidssvarende internet og bredbåndstjenester.

Dårlig digital infrastruktur giver udfordringer i forhold til den udvikling, vi generelt ser i Danmark. Den digitale kommunikation mellem borgerne og det offentlige samt services som telemedicin, digitale lægekonsultationer, hjemmearbejdspladser og fjernundervisning bliver mere udbredte og almindelig.

Mobiltelefoni

Kolindsund, Mols og Helgenæs oplever de største dækningsudfordringer i Syddjurs Kommune. En bredere dækning er lig med opsættelse af flere antenner. Syddjurs Kommune skal give byggetilladelse og evt. landzonetilladelse til opstilling af nye master til antennerne. En lempelse af lovgivningen gør at mobilselskaberne kan opsætte antenner på eksisterende master, bygninger, siloer eller lignende høje anlæg uden landzonetilladelse.

Syddjurs Kommune vil gerne være i en konstant dialog med aktørerne indenfor mobilselskaberne for på den måde at arbejde for en bredere dækning især i områder med store udfordringer. Under kommuneplanens afsnit om antennemaster ses en nærmere beskrivelse af kommunens administration af opstilling af nye master og antenner.

Internet og bredbåndstjenester

Syddjurs Kommune har en samarbejdsaftale med NRGi, som er den væsentligste aktør på Djursland i relation til udrulning af fibernet. I forbindelse med samarbejdet er der indgået en aftale om udrulning af højhastigheds fiberbredbånd i større dele af Syddjurs Kommune. Udrulningen af fibernet er igangsat i 2014 og udbygningen af fibernettet vil ske i takt med at der opnås den fornødne tilslutning i de enkelte lokalområder af kommunen.

Der vil blive etableret hotspots forskellige steder i kommunen, hvor borgere og turister kan få adgang til bredbånd – enten gratis eller mod betaling. Et hotspot er en slags data-paraply, der spændes ud over et givent område, og det sparer bl.a. gravearbejde ind til den enkelte bruger.

 

Antennemaster

 

 

 

Regeringens "Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark"

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk