Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Kulturen i Syddjurs Kulturens Huse

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
  Kulturhovedstad 2017
  Kulturens Huse
  Børnekultur
  Events
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

Kulturens Huse

Mødesteder

Syddjurs Kommune arbejder med udvikling af gode, kvalitetsprægede lokale mødesteder. Det betyder, at der flere steder i kommunen, nu er tværkulturelle faciliteter, hvor borgere og brugere kan mødes og benytte de forskellige kulturelle tilbud. Der kan blandt andet nævnes:

  • Kom-Bi i Hornslet er områdets biograf- og kulturhus med udstillinger, koncerter og foredrag
  • I Rønde byder det ny renoverede KulturHotel på både teater, kunstudstillinger, musikevents og kulturskole, ligesom hotellet huser forskellige foreninger og børne- og ungegrupper mv.
  • I Kolind er Kolind+ ved at tage form. Heri indgår biblioteket, lokalarkivet, en ny multihal, samt mødelokaler og udenoms arealer
  • I Ebeltoft er Den Ny Maltfabrik under etablering med bibliotek, museum/arkiv, kreative iværksættere og kulturhusaktiviteter. Det nuværende kulturhus Ministeriets aktiviteter vil blive integreret i et givet omfang i Den Ny Maltfabrik
  • I Ryomgård fungerer Det Gamle Posthus som et kultur- og mødested med foredrag, koncerter og bogcafè
  • Helgenæs Præstegård, som har til formål at udbrede kendskabet til Helgenæs’ kulturhistorie samt at udnytte præstegården som et kulturelt samlingssted
  • Forsamlingshusene i Syddjurs Kommune, som lægger rammer til koncerter, foredrag, fællesspisning og mange andre kulturaktiviteter og er dermed flere steder det lokale mødested, hvor kulturaktiviteter arrangeres. Syddjurs Kommune støtter op om disse lokale dynamoer for at sikre udvikling og kultur decentralt i landdistrikterne.

Bibliotekerne i Syddjurs Kommune har en særlig forudsætning for at kunne bidrage betydeligt til udviklingen af byerne i Syddjurs Kommune. Biblioteket er en væsentlig kulturinstitution i Syddjurs Kommune og er også mødesteder for kulturaktiviteter og dermed kulturens forlængede arm ind i lokalsamfundene. Det er byrådets ønske, at biblioteket sikrer borgerne et kvalitetspræget kulturtilbud inden for kort afstand.

De forskellige huse udgør et finmasket net af kulturmødesteder i Syddjurs Kommune. Der arbejdes med at understøtte udviklingen af de lokale mødesteder i et tæt samarbejde med aktive og frivillige borgere. Der er et potentiale i at gentænke kommunens legepladser, så alle aldersgrupper, sociale lag og turister kan se pladserne som nye mødesteder.

Samtidig med udviklingen af faciliteterne, er der via Syddjurs Kommunes Fritidsportal skabt øget borgerindsigt og mulighed for at booke lokaler, for at opnå en styrket benyttelse af kommunens lokaler.

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk