Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Kulturen i Syddjurs Events

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
  Kulturhovedstad 2017
  Kulturens Huse
  Børnekultur
  Events
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

Events

Natur, grønt og blåt

Byrådet ønsker i den kommende periode aktivt at arbejde for at tiltrække nye og understøtte eksisterende events med det formål at understøtte både kommunens bosætning og erhvervsudvikling ved gennem større event at styrke bevidstheden om Syddjurs Kommune.

Der er derfor udarbejdet en eventstrategi, som et redskab for opbygning af kompetencer og viden, der kan være med til at øge værdiskabelsen, innovationen og udviklingen i Syddjurs Kommune og styrke samarbejdet mellem kommune, erhvervsliv, foreninger, borgere, de frivillige og kulturlivet generelt.

For at opnå dette, er det nødvendigt at arbejde strategisk og bevidst med events og større kultur- og fritidsarrangementer for at skabe de bedst mulige betingelser for en positiv udvikling og værditilførsel. Formålet er at øge mulighederne for at realisere det oplevelsesøkonomiske potentiale, en event har og dermed styrke brandingen af Syddjurs Kommune, en kommune hvor netop naturen, det blå og det grønne er stærke værdier.

Byrådet ønsker at arbejde strategisk med partnerskaber, der kan involvere Syddjurs Kommune i større events og de helt store satsninger, som vi ikke kan bære alene, men hvor vi kan indgå som en synlig og vigtig partner. Byrådet sigter således både nationalt og internationalt, når det gælder potentielle events.

Syddjurs Kommune har som mål at tiltrække events som EM, DM og VM indenfor sportsgrene, der relaterer til den natur, vi har - såsom cykling, mountainbike, sejlsport, ridning, løb og lignende aktiviteter.

Arbejdet med events skaber erfaringer indenfor mange felter, der kan gavne udviklingen af at afholde og tage imod større events i kommunen. Events som Kong Menveds marked vil derfor fortsat blive udviklet i samarbejdet med eksterne aktører såvel som lokale kræfter. Der arbejdes desuden med aftale om værtsskabet for Aprilfestivalen i 2018 – verdens største Børneteaterfestival.

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk