Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Kulturen i Syddjurs Børnekultur

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
  Kulturhovedstad 2017
  Kulturens Huse
  Børnekultur
  Events
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

Børnekultur

Børn og unge

Syddjurs Kommune er rig på børnekultur. Således folder børnekulturen sig ud i Kulturskolen, på Egnsteateret, på bibliotekerne, i Kraftværket i Kolind, hos børnekulturklubberne Davs Klaus i Ebeltoft, og Spil-loppen i Hornslet, i børnekulturugen, på børnekulturnætterne, på Rampen i Ebeltoft og i de mange børneteaterforestillinger rundt omkring i kommunen. Kort fortalt – der findes en bred palette af børnekulturtilbud året rundt.

 • Kulturskolen blev endelig etableret i 2015. De forskellige aktiviteter den tilbyder, giver mulighed for flere tværgående tilbud indenfor bl.a. musik, billedkunst og scenekunst generelt.
  Kulturskolen kan samtidig fungere udadtil som en stærk samarbejdspartner for skoler, daginstitutionsområdet, andre kulturinstitutioner, de lokale kunstnere m.fl.
  Kulturskolens decentrale tilstedeværelse understøttes af arbejdet med at øge tilgængeligheden til de kommunale lokaler
 • Der arbejdes løbende på at synliggøre Syddjurs Egnsteaters mange forestillinger. Syddjurs Egnsteater er ved at etablere samarbejde med bl.a. skolerne og lokale kulturinstitutioner som Fregatten Jylland med flere. Syddjurs Egnsteater samarbejder derudover med Aarhus 2017
 • Børne- og ungekulturen kommer også til udtryk i streetkulturen, der befinder sig flere steder i kommunen og som løbende er under udvikling af frivillige kræfter.
  Kraftværket.com i Kolind er en betydelig aktør på streetområdet i Syddjurs og er desuden samarbejdspartner til Aarhus 2017. Derudover er der initiativer vedrørende streetfaciliteter i Thorsager og i Ebeltoft
 • Ferietilbuddene til børn udfolder sig i en samlet formidling i form af Børnekulturugen i uge 42 og Sommerferieaktiviteterne, der dækker hele sommeren. Tilbuddene er særdeles vigtige i forhold til Syddjurs Kommunes turismesatsning.
 • Børnekulturen og bibliotekernes rolle hænger tæt sammen. Denne sammenhæng vil løbende blive udviklet med henblik på de nye muligheder, der opstår i forbindelse med etablering af bibliotekets nye rammer som f.eks. i Kolind+ og Den Ny Maltfabrik
 • Børnekulturnætterne i Rønde og Hornslet sætter fokus på børn og kultur og den lokale sammenhængskraft, der understøttes i mødet mellem børnefamilier, der denne aften får fælles kulturoplevelser i deres lokalsamfund
 • Børnekulturklubberne sikrer kulturoplevelser for småbørnsfamilier hele året i lokalområdet og drives af frivillige, der har fokus på at kulturen opleves lokalt, og at borgerne mødes.

Gode tilbud i børnekulturen og fokus på løbende udvikling har en særlig rolle i forhold til bosætning for de børnefamilier, Syddjurs Kommune ønsker at tiltrække. Derfor er synlighed og geografisk spredning af tilbuddene væsentlig.

Arbejdet med at motivere og understøtte de frivillige kræfter og ildsjæle er essentiel for den fortsatte udvikling og lyst til at samarbejde på tværs.

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk