Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Kulturen i Syddjurs

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
  Kulturhovedstad 2017
  Kulturens Huse
  Børnekultur
  Events
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

Kulturen i Syddjurs

Byrådet satser på kulturen i Syddjurs – ligesom kulturinstitutionerne og de lokale borgere og ildsjæle gør det. Målet er at sikre gode kulturoplevelser til kommunens borgere og turister, ligesom kulturen skal styrke kommunens image og være en drivkraft i den strategiske udvikling af Syddjurs Kommune generelt.

Syddjurs Kommune rummer allerede i dag et stærkt og levende kulturliv med et stort og meget forskelligartet kulturudbud – mange ligger i vores kulturarv, mange andre er forankret i projekter rundt i hele kommunen. Byrådet ønsker at pleje og ud­bygge netværk mellem kulturlivet, foreningslivet, uddannelsesinsti­tutionerne, erhvervslivet m.fl., så satsningen på kultur smitter af på bosætning, på turisme og på erhvervslivet.

Byrådet har den 25.februar 2015 vedtaget en ny kulturpolitik frem mod 2020. Politikken består af fem indsatsområder:

  • Formidling – kultur og oplevelser
  • Mødesteder
  • Børn og unge
  • Gentænkning og kreativitet
  • Natur, grønt og blåt

Kulturpolitikkens fokus har tæt sammenhæng med planstrategiens fire indsatsområder.

Kulturafdelingen trækker indsatsområdet Formidling – kultur og oplevelser ind i alle de øvrige fokusområder, hvilket betyder, at formidling er et gennemgående tema. Det betyder, at der i alle sammenhænge tænkes formidling og kommunikation via relevante platforme, så kulturen synliggøres og bliver tilgængelig.

Syddjurs Kommune har siden 2009 været en aktiv medspiller i udvikling af kulturaftaler mellem Kulturministeriet og de øvrige fem østjyske kommuner i Kulturring Østjylland og i 2011 vedtog byrådet at tilslutte sig Kulturhovedstadsprojektet Aarhus 2017 sammen med de øvrige kommuner i Region Midtjylland. Syddjurs Kommune vil fortsat være en aktiv medspiller i disse og andre kulturnetværk for at sikre et optimalt kulturudbytte indenfor de rammer byrådet beslutter.

Syddjurs Kommune ønsker at være kendt som et sted, hvor kulturen er med til at skabe rammerne om det gode liv. Kulturen skal synliggøre og udvikle kommunens unikke kvaliteter som bosætningsområde, ligesom kulturen skal være en strategisk drivkraft i byudviklingen.

Kulturen i byudviklingen

Syddjurs Kommune er et udpræget bosætnings- og arbejdskraftsopland for det østjyske vækstcenter. Syddjurs Kommune ønsker at være kendt for at være et sted, hvor kulturen og fritidslivet er med til at skabe rammerne om det gode liv. Kulturen skal synliggøre og udvikle kommunens unikke kvaliteter som bosætningsområde, ligesom kulturen skal være en strategisk drivkraft i byudviklingen.

Særligt bibliotekerne i de fire ’biblioteksbyer’ i Syddjurs Kommune har forudsætningen for at være en markant drivkraft i udviklingen af byerne i Syddjurs. Dels er bibliotekerne kommunens bærende kulturinstitution og kulturens forlængede arm i lokalsamfundene. Dels er bibliotekerne ikoniske byggerier, der hver især allerede nu spiller en betydelig rolle i udviklingen af de enkelte byer og fremadrettet vil komme til at spille en endnu mere betydende rolle - ikke mindst i kraft af de byrum, der knytter sig til bibliotekerne. Byrum, hvor bibliotekerne nogle steder vil dele funktioner med foreninger, erhverv og andre institutioner, og byrum hvor udearealerne i tilknytning til biblioteket alle steder spiller en betydelig rolle for livet og aktiviteterne i byen.

Byrådet vil frem til 2017 prioritere:


 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk