Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Erhvervsudvikling og beskæftigelse Turisme Turistpolitiske overvejelser

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
  Erhverv
  Turisme
  Turistpolitiske overvejelser
  Hoteller, Feriebyer og lign.
  Campingpladser og lign.
  Særligt arealkrævende fritidsanlæg
  Særligt støjende fritidsanlæg
  Lystbådehavne
  Sommerhusområder
  Turismeudviklingsprojekter
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

 

Turistpolitiske overvejelser

Syddjurs Kommune har i 2012 vedtaget en turistpolitisk handlingsplan for 2012 - 2015. Den turistpolitiske handlingsplan er vedtaget i forlængelse af turismestrategien Vækst gennem oplevelser, der er formuleret i partnerskab med Norddjurs Kommune og Destination Djursland. Den turistpolitiske handlingsplan følger ligeledes af Region Midtjyllands store satsning på turisme, hvor Djursland er udnævnt som fyrtårn for kystturismen i Østjylland.

Under forudsætning af en kommende planlovsændring i foråret 2016 forventer Syddjurs Kommune at revidere den turistpolitiske handlingsplan - blandt andet med henblik på at kunne udvikle kystområdet ved Kalø Vig som turismeområde.

Større turistattraktioner ses på kortet øverst på siden.

 
 

Turismestrategi vækst gennem oplevelser

Masterplan for helårsturisme

Visitdjursland

Regionsselskabet for turismeudvikling i Midtjylland

Syddjurs Kommunes hjemmeside om Turisme

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk