Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Erhvervsudvikling og beskæftigelse Turisme Turismeudviklingsprojekter Velkomstcenter for Nationalpark Mols Bjerge

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
  Erhverv
  Turisme
  Turistpolitiske overvejelser
  Hoteller, Feriebyer og lign.
  Campingpladser og lign.
  Særligt arealkrævende fritidsanlæg
  Særligt støjende fritidsanlæg
  Lystbådehavne
  Sommerhusområder
  Turismeudviklingsprojekter
  Femmøller Strand og Egil Fischers Ferieby
  Velkomstcenter for Nationalpark Mols Bjerge
  Udvikling af kystlinjerne på Djursland
  Markedsføring
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

Velkomstcenter for Nationalpark Mols Bjerge

I et af Danmarks smukkeste og mest unikke natur- og kulturlandskaber vil Nationalpark Mols Bjerge opføre et Velkomstcenter, der skal være en helt særlig attraktion for parkens gæster. Med velkomstcentret vil Nationalparken skabe et levende og unikt informations- og oplevelseshus der giver gæsten de bedste muligheder for at tilegne sig viden om parkens natur- og kulturmæssige kvaliteter samt friluftsmuligheder.

Det er endvidere Nationalparkens vision, at centret skal understøtte og udvikle de mange forskellige aktiviteter som i dag finder sted i området omkring Kalø Slotsruin

Velkomstcentret vil ligge som en gateway til parken og skal som indgangsportal tiltrække gæster fra ind og udland.

Etableringen af velkomstcenteret vil på denne måde understøtte Syddjurs Kommunes unikke styrkeposition som turismeområde. Byrådet ønsker derfor at skabe de bedst mulige rammer for etableringen af velkomstcenteret. 

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk