Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Erhvervsudvikling og beskæftigelse Turisme Turismeudviklingsprojekter Udvikling af kystlinjerne på Djursland

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
  Erhverv
  Turisme
  Turistpolitiske overvejelser
  Hoteller, Feriebyer og lign.
  Campingpladser og lign.
  Særligt arealkrævende fritidsanlæg
  Særligt støjende fritidsanlæg
  Lystbådehavne
  Sommerhusområder
  Turismeudviklingsprojekter
  Femmøller Strand og Egil Fischers Ferieby
  Velkomstcenter for Nationalpark Mols Bjerge
  Udvikling af kystlinjerne på Djursland
  Markedsføring
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

Udvikling af kystlinjerne på Djursland

Et forsat fokus på udvikling af attraktiviteten på og omkring kysterne på Djursland er nødvendigt for at skabe sammenhæng, forbedret formidling og et velfunderet grundlag for oplevelser og aktiviteter langs kysterne.

Djursland har en lang og varieret kystlinje, der i høj grad er med til at udgøre destinationens attraktionskraft. Kyst, havet og kystnære byområder tiltrækker gæster – på alle tidspunkter af året. Djurslands kyster er attraktive for den primære målgruppe i højsæsonen, hvor de skaber grundlag for afslapning, natur- og aktive oplevelser. Uden for højsæsonen har Djurslands kyster også en attraktionskraft i forhold til nye købestærke målgrupper. Vi vil derfor i de kommende år prioritere følgende indsatser: 

  • Udviklingen af superkystlinjer, der knytter havet, kysten og bymiljøerne sammen
  • ”Udnyttelsen” af vandet ift. vandsport og muligheden for at opleve kysten fra vandsiden via sejlads og øvrig vandsport.

 

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk