Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Erhvervsudvikling og beskæftigelse Turisme Turismeudviklingsprojekter Femmøller Strand og Egil Fischers Ferieby

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
  Erhverv
  Turisme
  Turistpolitiske overvejelser
  Hoteller, Feriebyer og lign.
  Campingpladser og lign.
  Særligt arealkrævende fritidsanlæg
  Særligt støjende fritidsanlæg
  Lystbådehavne
  Sommerhusområder
  Turismeudviklingsprojekter
  Femmøller Strand og Egil Fischers Ferieby
  Velkomstcenter for Nationalpark Mols Bjerge
  Udvikling af kystlinjerne på Djursland
  Markedsføring
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

Femmøller Strand og Egil Fischers Ferieby

Femmøller Strand er en kulturhistorisk og turismemæssig perle, og der pågår i disse år en række markante private investeringer i blandt andet nye spisesteder og overnatningsmuligheder i området. Investeringer, der allerede nu er med til at løfte området.

Samtidig har Realdania sammen med blandt andet N.C. Nielsens fond, LAG Djursland, Nationalpark Mols Bjerge og Syddjurs Kommune valgt at støtte og igangsætte en restaurering og færdigetablering af arkitekt og byplanlægger Egil Fischers helt unikke ferieby fra 1920rne. Formålet er på en gang at sikre bevaringen af et enestående kulturmiljø og samtidig aktivere det store turisme- og forretningspotentiale som Femmøller Strand rummer – med en sikring af kulturarven som grundlag for investeringer, nye arbejdspladser og øget indtjening i turismen. 

Egil Fischers Ferieby fra 1920rne har en enestående beliggenhed i hjertet af Nationalpark Mols Bjerge og var landets første planlagte område for en ferieby og rummer som kulturarv og bebygget miljø derfor et usædvanligt potentiale. Projektet indeholder to hovedspor: 

  • En genskabelse af Egil Fischers Ferieby som planlagt i 1920rne af Egil Fischer. 
  • Udvikling af oplevelsespladser ved Femmøller Strand og kysten, der skal både styrke sammenhængskraften mellem havet, kysten og det bagvedliggende bymiljø samt sikre udviklingen af turismen i såvel lokalområdet som den samlede Nationalpark Mols Bjerge. 
 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk