Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Erhvervsudvikling og beskæftigelse Turisme Særligt støjende fritidsanlæg

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
  Erhverv
  Turisme
  Turistpolitiske overvejelser
  Hoteller, Feriebyer og lign.
  Campingpladser og lign.
  Særligt arealkrævende fritidsanlæg
  Særligt støjende fritidsanlæg
  Lystbådehavne
  Sommerhusområder
  Turismeudviklingsprojekter
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 
 

Særligt støjende fritidsanlæg

Særligt støjende fritidsanlæg dækker over flere anlæg, blandt andet forlystelsesanlæg, motorbaner og skydebaner og skal have en miljøgodkendelse efter blandt andet kap. 5 i miljøbeskyttelsesloven. Kortet øverst på siden viser de eksisterende særligt støjende anlæg. Der er muligheder for etablering af nye forlystelsesanlæg, som kunne være støjende.

Forlystelsesanlæg

I Syddjurs Kommune er Djurs Sommerland det eneste forlystelsesanlæg, som er et særligt støjende fritidsanlæg, men der er i kommuneplanen rammelagt nye rekreative områder, med mulighed for etableringen af nye forlystelsesanlæg / ferie-fritidsanlæg, som kunne være særligt støjende.

Skydebaner

Denne bestemmelse vedrører både målskydebaner og flugtskydebaner (lerduer). De eksisterende skydebaner fremgår ligeledes af kortet til højre. Skydebanen ved Vildtforvaltningsskolen ved Kalø ligger lidt uhensigtsmæssigt. Derfor arbejdes der på at flytte denne længere væk fra det offentlige areal ved Kalø Slotsruin.

Skydebaner (lilla) og motorsportsbaner (mørkgrøn) ses på kortet øverst på siden. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises.

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Særligt støjende fritidsanlæg kan etableres med de fornødne miljøgodkendelser.

Stk. 2. Eksisterende anlæg skal overholde de til enhver tid gældende miljøgodkendelser.


 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk