Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Erhvervsudvikling og beskæftigelse Turisme

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
  Erhverv
  Turisme
  Turistpolitiske overvejelser
  Hoteller, Feriebyer og lign.
  Campingpladser og lign.
  Særligt arealkrævende fritidsanlæg
  Særligt støjende fritidsanlæg
  Lystbådehavne
  Sommerhusområder
  Turismeudviklingsprojekter
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 
 

Turisme


Turisme som erhverv har en stor betydning for det samlede Djursland. Turisme skaber vækst, arbejdspladser og gode oplevelser for områdets gæster og borgere. Turismens aktiviteter på Djursland svarer således til 8% af det samlede skatteprovenu i de to kommuner på Djursland. Dette er langt over gennemsnittet for Region Midtjylland på 3 %. Turismen betyder ligeledes attraktive oplevelser for områdets borgere og er med til at understøtte opretholdelse af servicefaciliteter og en varieret detailhandel i byerne.

Gennem de seneste fem år har Syddjurs Kommune, Destination Djursland og Norddjurs Kommune med udgangspunkt i den fælles turismestrategi ”Vækst gennem oplevelser” arbejdet målrettet og strategisk på at udvikle turismen på hele Djursland.

Strategien fokuserer blandt andet på at udvikle få, men stærke og konkurrencedygtige feriesteder på Djursland. Disse skal gennem øget professionalisering, udvikling og samarbejde skabe mere handlekraftige feriemål. I Syddjurs Kommune er Ebeltoft, Femmøller Strand og det samlede Ebeltoft Vig-område sammen med området ved Nimtofte (Djurs Sommerland) udpeget som et særligt indsatsområde for produktudvikling og synliggørelse.

Den samlede indsats, der ligeledes omfatter en styrket markedsføringsindsats på de udenlandske nærmarkeder (Norge, Sverige, Tyskland og Holland), har på nuværende tidspunkt bidraget positivt til udviklingen af turismen på Djursland. Der er vækst i turismeforbruget på Djursland og positive vækstrater i overnatningstallene - efter flere års tilbagegang. Virksomhederne – herunder attraktionerne på Djursland oplever vækst, og der investeres markant i produktudvikling. Byrådet vil sikre, at den positive udvikling fortsætter i de kommende år.

Styrket turismesamarbejde i Østjylland

Hvis der skal skabes fortsat vækst i turismen på Djursland, er det Byrådets holdning, at det kræver et forstærket turismesamarbejde i hele Østjylland med fokus på innovative samarbejder og vilje til at prioritere. Det er således Byrådets holdning, at der skal flyttes penge fra lokale initiativer til udvikling af bredere, kommercielle turismestyrkepositioner med særligt fokus på international markedsføring. Herunder skal driftsomkostninger til lokale turismeaktiviteter og turistbureauer optimeres.

Syddjurs Kommune har derfor sammen med blandt andet Norddjurs og Aarhus Kommuner taget initiativ til et styrket strategisk og organisatorisk samarbejde om turismen i Business Region Aarhus - til gavn for jobskabelse og fremme af turismen som væksterhverv.

 


 

Støjhensyn

Erhverv

Rammer for lokalplanlægning

Digitale kort - kommuneplan

 

Turismestrategi vækst gennem oplevelser

Masterplan for helårsturisme

Visitdjursland

Regionsselskabet for turismeudvikling i Midtjylland

Syddjurs Kommunes hjemmeside om Turisme

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk