Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Erhvervsudvikling og beskæftigelse Erhverv Jobskabelse, viden og vækst Mikrolån til iværksættere

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
  Erhverv
  Den erhvervsvenlige kommune
  Jobskabelse, viden og vækst
  EUD10 – erhvervsrettet 10. klasse
  Mikrolån til iværksættere
  Lokal erhvervsservice
  Business Region Aarhus
  Detailhandel
  Erhvervsarealer
  Industri
  Virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko
  Virksomheder med særlige beliggenhedskrav
  Særligt værdifulde landbrugsområder
  Store husdyrbrug
  Støjhensyn
  Erhverv og mobilitet
  Turisme
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

Mikrolån til iværksættere

Arbejdsmarkedsudvalget i Syddjurs Kommune har initieret, at Jobcenter Syddjurs i samarbejde med den lokale erhvervsservice kan tilbyde mikrolån til ledige borgere med iværksætterpotentiale. Mikrolån er mindre iværksætterlån, der tilbydes ledige borgere, der under normale omstændigheder ikke har mulighed for at optage lån til at starte egen virksomhed. 

Formålet er at skabe økonomiske rammer for, at udsatte  borgere med iværksætterpotentiale kan starte egen virksomhed og dermed komme ud af offentlig forsørgelse. For at et mikrolån kan blive en succes, kræver det, at den ledige er motiveret og har en god forretningside. Der er derfor tanken, at Jobcentret og kommunens lokale erhvervsservice screener de lediges forretningside, engagement og kompetencer.

 

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk