Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Erhvervsudvikling og beskæftigelse Erhverv Jobskabelse, viden og vækst Lokal erhvervsservice

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
  Erhverv
  Den erhvervsvenlige kommune
  Jobskabelse, viden og vækst
  EUD10 – erhvervsrettet 10. klasse
  Mikrolån til iværksættere
  Lokal erhvervsservice
  Business Region Aarhus
  Detailhandel
  Erhvervsarealer
  Industri
  Virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko
  Virksomheder med særlige beliggenhedskrav
  Særligt værdifulde landbrugsområder
  Store husdyrbrug
  Støjhensyn
  Erhverv og mobilitet
  Turisme
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

Samarbejdsaftaler om levering af lokal erhvervsservice

Der er indgået en toårig samarbejdsaftale med Væksthus Midtjylland om levering af lokal erhvervsservice i Syddjurs Kommune, herunder at tilbyde gratis vejledning til personer, der påtænker at starte egen virksomhed. Det er et mål, at der årligt tilbydes individuel vejledning til op mod 70 igangværende eller potentielle iværksættere samt 40 mindre og mellemstore virksomheder, og der forventes at være en positiv beskæftigelsesmæssig effekt af denne indsats. 

Aftalen med Væksthus Midtjylland indebærer bl.a., at Væksthusets konsulenter kan tage opsøgende kontakt til iværksættere og virksomheder i Syddjurs Kommune med særlige potentialer for vækst, således at alle de redskaber og tilbud som Væksthuset råder over bringes i spil over for lokale virksomheder til gavn for den samlede erhvervsudvikling i Syddjurs Kommune. 

 

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk