Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Erhvervsudvikling og beskæftigelse Erhverv Jobskabelse, viden og vækst

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
  Erhverv
  Den erhvervsvenlige kommune
  Jobskabelse, viden og vækst
  EUD10 – erhvervsrettet 10. klasse
  Mikrolån til iværksættere
  Lokal erhvervsservice
  Business Region Aarhus
  Detailhandel
  Erhvervsarealer
  Industri
  Virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko
  Virksomheder med særlige beliggenhedskrav
  Særligt værdifulde landbrugsområder
  Store husdyrbrug
  Støjhensyn
  Erhverv og mobilitet
  Turisme
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

Jobskabelse, viden og vækst

Byrådet ønsker at skabe værditilvækst og flere arbejdspladser i Syddjurs Kommune gennem en bred vifte af initiativer, der retter sig mod jobskabelse og vækst i de eksisterende virksomheder såvel som mod  iværksætteri og etablering af nye virksomheder. Ligeledes retter initiativerne sig både mod erhvervslivet, arbejdsstyrken og de lokale uddannelsesinstitutioner med henblik på at skabe et godt match mellem et vækstorienteret erhvervsliv og en kompetent arbejdsstyrke.

På den virksomhedsrettede front ønsker Byrådet at kunne tilbyde virksomheder og iværksættere lokal erhvervsservice af høj kvalitet, så de får bedre muligheder for at skabe øget produktivitet og innovation, og så udfordringerne ved etablering og vækst i Syddjurs Kommune generelt reduceres til et minimum. Derfor har Byrådet valgt at udlicitere denne opgave til eksterne lokale og regionale operatører, der kan sikre den fornødne kvalitet i ydelsen.

Indsatsen i forhold til arbejdsstyrken er i høj grad knyttet op på Jobcenter Syddjurs, som er erhvervslivets naturlige samarbejdspartner i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Jobcenteret samarbejder med andre aktører om at finde medarbejdere til jobåbninger i virksomhederne og en generel udvikling af arbejdsstyrkens kompetencer. Det er byrådets ambition, at alle virksomheder kan få den rette arbejdskraft med de rette kvalifikationer i Syddjurs Kommune.

Udadtil vil vi synliggøre, at kommunen også tilbyder akademiske arbejdspladser og på denne måde tiltrække flere borgere med en højere uddannelse – og dermed højne uddannelsesniveauet i den samlede arbejdsstyrke til gavn for det lokale erhvervsliv.

Andre aktører i forhold til at sikre en kompetent arbejdsstyrke er de lokale uddannelsesinstitutioner med særlig fokus på ungeområdet. Her vil vi på den ene side understøtte, at de unge går i retning af de uddannelser, der er behov for på arbejdsmarkedet, og på den anden side sikre, at der er de nødvendige uddannelsesmuligheder for de unge. Byrådet ønsker i denne forbindelse at styrke uddannelsesmiljøet i Syddjurs Kommune ved bl.a. at understøtte og synliggøre miljøet omkring Campus Kalø og ved at sikre en tættere sammenhæng mellem uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen i kommunen.

Byrådet vil frem til 2017 prioritere:

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk