Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Erhvervsudvikling og beskæftigelse Erhverv Jobskabelse, viden og vækst EUD10 – erhvervsrettet 10. klasse

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
  Erhverv
  Den erhvervsvenlige kommune
  Jobskabelse, viden og vækst
  EUD10 – erhvervsrettet 10. klasse
  Mikrolån til iværksættere
  Lokal erhvervsservice
  Business Region Aarhus
  Detailhandel
  Erhvervsarealer
  Industri
  Virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko
  Virksomheder med særlige beliggenhedskrav
  Særligt værdifulde landbrugsområder
  Store husdyrbrug
  Støjhensyn
  Erhverv og mobilitet
  Turisme
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

EUD10 – en erhvervsrettet 10. klasse ved Kalø Økologiske Landsbrugsskole

Erhvervsskolereformen giver mulighed for etablering af en ny erhvervsrettet 10. klasse. I Syddjurs har kommunen valgt at indgå en aftale med Viden Djurs, så den nye uddannelse får til huse i Viden Djurs lokaler ved Kalø Økologiske Landsbrugsskole. Her bliver EUD10 en del af uddannelsesmiljøet i Rønde, hvor der i forvejen tilbydes en række ungdomsuddannelser.

Målet med den nye uddannelse er både at understøtte de unges mulighed for at opfylde adgangskravene til en ungdomsuddannelse, og at afklare de unges valg af en erhvervsrettet ungdomsuddannelse. 

For at give de unge et levende billede af livet som håndværker, handelselev eller social- og sundhedsassistent er der indarbejdet besøg på en lang række erhvervsuddannelser i undervisningen. Desuden undervises der i de obligatoriske 10. klasses fag som dansk, matematik og engelsk med afsluttende eksaminer. 

De erhvervsrettede forløb i 10. klassen tilbydes gennem 5 valgfrie temaer:

  • Innovation og iværksætteri
  • Det sunde liv- arbejde med mennesker
  • Teknik og håndværk
  • Økologi og madkultur
  • Medier
 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk