Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Erhvervsudvikling og beskæftigelse Erhverv Erhverv og mobilitet

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
  Erhverv
  Den erhvervsvenlige kommune
  Jobskabelse, viden og vækst
  Business Region Aarhus
  Detailhandel
  Erhvervsarealer
  Industri
  Virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko
  Virksomheder med særlige beliggenhedskrav
  Særligt værdifulde landbrugsområder
  Store husdyrbrug
  Støjhensyn
  Erhverv og mobilitet
  Turisme
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

Erhverv og mobilitet

Virksomhederne på Djursland har i de senere år udviklet sig fra at være lokale til at være globale inden for alle brancher og alle typer af virksomheder. Det stiller nye krav til virksomhedernes konkurrenceevne, og her er mobiliteten vigtig.

Kunderne skal have har let adgang, og varestrømme skal kunne flyde optimalt. Virksomheden skal kunne rekruttere de rigtige medarbejdere fra hele den østjyske byregion.

I et mobilitetsperspektiv betyder det, at der både skal være høj fremkommelighed og hurtig adgang til omverdenen, og gode betingelser for at medarbejdernes dagligdag fungerer.

Den fysiske planlægning for udviklingen af de trafikale korridorer tager udgangspunkt i dette, de konkrete planlægningstiltag er beskrevet under mobilitet.

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Der skal i planlægningen disponeres på en måde, så mobilitet tænkes ind i nye erhvervsområder.


 

De Trafikale korridorer

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk