Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Erhvervsudvikling og beskæftigelse Erhverv Detailhandel Definition af detailhandel

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
  Erhverv
  Den erhvervsvenlige kommune
  Jobskabelse, viden og vækst
  Business Region Aarhus
  Detailhandel
  Definition af detailhandel
  Erhvervsarealer
  Industri
  Virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko
  Virksomheder med særlige beliggenhedskrav
  Særligt værdifulde landbrugsområder
  Store husdyrbrug
  Støjhensyn
  Erhverv og mobilitet
  Turisme
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

 

Definition af detailhandel

Det følgende er udvalgte definitioner fra statens vejledning om detailhandelsplanlægning.

Butik

En butik er et sted, hvorfra der sælges og udleveres varer direkte til privatkunder. Det gælder også diverse showrooms, outlets, lagersalg, engroshandel, permanente boder og stadepladser, hvorfra der er salg til private. Det afgørende er, om der er fysisk kundekontakt mellem køber og sælger. Hvis aktiviteten skaber kundestrømme, så er det at betragte som en butik i planlægningsmæssig forstand.

Internethandel og postordre, hvor kunden køber varen på f.eks. nettet, og hvor varerne bringes ud til køberen, er ikke detailhandel i planlægningsmæssig forstand. Butikker, der sælger serviceydelser som f.eks. frisører, skræddere, renserier, klinikker mv., skal ikke lokaliseres efter reglerne om placering af detailhandel.

Dagligvarer

Dagligvarer er varer, der forbruges samtidig med, at de bruges (dvs. kortvarige forbrugsgoder). Dagligvarer er feks. madvarer, drikkevarer, artikler til personlig pleje og diverse husholdningsartikler.

Udvalgsvarer

Udvalgsvarer er varer, der bliver ved med at eksistere samtidig med brugen, og som først går til grunde efter nedslidning over en længere periode (dvs. langvarige forbrugsgoder). Udvalgsvarer er f.eks. bøger, elartikler, beklædning, hårde hvidevarer, radio / tv, kopper / tallerkner, sportsudstyr, legetøj, cykler, ure, smykker etc.

Særlig pladskrævende varegrupper

Særlig pladskrævende varegrupper er defineret som biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer og møbler (møbler kræver dog særskilt planlægning).

En butik af denne type forhandler alene denne særlige definerede varegruppe. Dvs. hvis den har mere end et ubetydeligt salg af andre varegrupper, er den at opfatte som en almindelig udvalgsvarebutik. F.eks. vil en butik som sælger møbler, lamper, tæpper og andre livsstilsprodukter ikke betragtes som særlig pladskrævende, men som en almindelig udvalgsvarebutik.

En undtagelse er dog, at der i forbindelse med butikker, som forhandler tømmer og byggematerialer, kan etableres et afsnit på op til 2.000 m² til varer, som ikke er pladskrævende, men som anvendes i forbindelse med tømmer og byggematerialer. Hvis der sælges andre varer, som ikke anvendes i forbindelse med tømmer og byggematerialer, er butikken at betragte som en almindelig udvalgsvarebutik.

Se desuden Statens vejledning om detailhandel som fremgår af boksen til højre under eksterne links.

 

Detailhandel - redegørelse

Definition af detailhandel

Rammer for lokalplanlægning

 

Statens vejledning om detailhandelsplanlaegning maj 2010.pdf (13.3 MB)

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk