Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Erhvervsudvikling og beskæftigelse Erhverv

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
  Erhverv
  Den erhvervsvenlige kommune
  Jobskabelse, viden og vækst
  Business Region Aarhus
  Detailhandel
  Erhvervsarealer
  Industri
  Virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko
  Virksomheder med særlige beliggenhedskrav
  Særligt værdifulde landbrugsområder
  Store husdyrbrug
  Støjhensyn
  Erhverv og mobilitet
  Turisme
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

 

Erhverv

Et dynamisk erhvervsliv og et godt erhvervsklima er en afgørende forudsætning for vækst og udvikling. Produktive og innovative virksomheder skaber vækst til gavn for hele området. En aktiv erhvervspolitik skal derfor bidrage til en stærk og bæredygtig økonomi i Syddjurs Kommune. En bæredygtig økonomi, der skal styrke grundlaget for Syddjurs som en fremtidens velfærdskommune.

Erhvervssamarbejde og -udvikling er vigtig for Syddjurs Kommune, både i forhold til tiltrækning af nye virksomheder, fastholdelse og udvikling af arbejdspladser, samt profilering og udvikling af kommunen. Der lægges derfor stor vægt på, at samarbejde med regionen og de øvrige kommuner i det Østjyske Bybånd om at skabe erhvervsmæssig udvikling til gavn for hele området.

Byrådet vil ligeledes have fokus på, at udviklingen skal ske i samarbejde med private samarbejdspartnere, der alle spiller en nøglerolle i forhold til at støtte erhvervsudviklingen, iværksættere og unge virksomheder med vækstambitioner.

Erhverv dækker i denne kommuneplan over alle typer af erhverv fra detailhandel, videns- og serviceerhverv, til mere traditionel industrierhverv. Du kan læse mere om de konkrete indsatser i afsnittene under temaet Erhverv, som ses i venstre side.

Byrådets målsætninger

  • Byrådet vil føre en aktiv erhvervspolitik og styrke dialogen med kommunens erhvervsliv.
  • Byrådet ønsker, at Syddjurs Kommune skal være en erhvervsvenlig kommune.
  • Byrådet vil sikre en god og serviceorienteret kommunikation i forbindelse med myndighedsafgørelser.
  • Byrådet ønsker, at Syddjurs Kommune skal være en stærk og integreret del af det østjyske vækstområde.
  • Byrådet vil udlægge attraktive erhvervsarealer, der matcher efterspørgslen på markedet.
  • Byrådet ønsker at understøtte produktiviteten og innovationen i kommunens virksomheder.
  • Byrådet ønsker, at Syddjurs Kommune skal være godt placeret i de nationale erhvervsklimamålinger.
  • Byrådet vil skabe værditilvækst og arbejdspladser ved at tage udgangspunkt i de lokale potentialer og virksomheder i Syddjurs Kommune.
  • Byrådet vil udnytte Syddjurs Kommunes styrkeposition som turistkommune.
  • Byrådet ønsker i endnu højere grad, at styrke sammenhængen mellem bosætning og erhverv.

 

Rammer for lokalplanlægning

Digitale kort - kommuneplan

 

Syddjurs Kommunes side om erhverv, erhvervsgrunde og erhvervsrådgivning

 

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk