Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Erhvervsudvikling og beskæftigelse

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
  Erhverv
  Turisme
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

Erhvervsudvikling og beskæftigelse

Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima er afgørende forudsætninger for at skabe vækst og udvikling i Syddjurs Kommune. En aktiv erhvervspolitik skal derfor bidrage til en stærk og bæredygtig økonomi, der kan styrke grundlaget for Syddjurs som fremtidens velfærdskommune.

Den erhvervsmæssige vækst i Syddjurs foregår på mange fronter og hos alle typer af virksomheder. I Syddjurs Kommune har vi derfor på én gang det brede perspektiv på erhvervslivet samtidig med, at vi også vil fastholde fokus på vore særlige styrkepositioner som f.eks. de kreative virksomheder i Ebeltoft, de mange bygge- og anlægsvirksomheder i hele kommunen og det store antal af turismerelaterede virksomheder.

Nærheden til Aarhus er den vigtigste enkeltfaktor for Syddjurs Kommunes muligheder som såvel bosætnings- som erhvervskommune. Med nærheden til Aarhus, det østjyske vækstcenter og det overordnede motorvejsnet har Syddjurs Kommune en god geografisk beliggenhed for eksisterende og nye virksomheder. Dette vilkår deles imidlertid med flere andre kommuner i Østjylland, og konkurrencen om at fastholde og tiltrække virksomheder er hård. Derfor vil Byrådet skabe optimale rammebetingelser for erhvervsudvikling og understøtte iværksætteres og virksomheders bestræbelser på at udnytte deres muligheder både i og udenfor kommunen. Det skal ske gennem erhvervsvenlig myndighedsbehandling, erhvervsservice med fokus på øget vækst og jobskabelse og gennem samarbejde med andre lokale og regionale myndigheder og organisationer for en generel vækst i det østjyske vækstcenter og dermed i Syddjurs Kommune.

Turismen

Turismen i Syddjurs skaber liv og indtægter i lokalsamfundene og er med til at øge kendskabet til kommunens særlige kvaliteter og styrke vores image udadtil. Turismen er i høj grad knyttet op på de særlige oplevelser og udflugtsmål i de turistrettede virksomheder, vores enestående natur og landskab, kystkulturen og kulturmiljøerne i blandt andet Ebeltoft. Byrådet ønsker at højne kvaliteten af vores turismefyrtårne til international klasse, styrke oplevelsesmulighederne forbundet med naturen, kulturen og landskaberne, og samarbejde med lokale og regionale turismeaktører med henblik på øget kvalitet og synlighed i vores turismetilbud.

Et styrket uddannelsesmiljø og en forstærket beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesindsatsen er fortsat et væsentligt indsatsområde med henblik på fremme af vækst, udvikling og bosætning.

De gode rammer for erhvervslivet består også i adgangen til den nødvendige arbejdskraft. Byrådet ønsker derfor at styrke videns- og uddannelsesmiljøet i kommunen med et særligt fokus på udvikling og synliggørelse af Campus Kalø i Rønde.

Byrådet vil ligeledes arbejde for en opkvalificering af arbejdsstyrken i samarbejde med Jobcenter Syddjurs, ligesom vi vil tiltrække nye borgere og dermed ny arbejdskraft til kommunen. I Syddjurs tror vi på, at erhvervsudvikling og bosætning hører sammen, fordi erhverv opstår og trives, hvor mennesker gerne vil bo. Udover de direkte erhvervsrettede initiativer er styrket bosætning derfor i lige så høj grad et indsatsområde til understøttelse af erhvervsudviklingen i Syddjurs Kommune.

Byrådets målsætninger:

  • Byrådet vil understøtte er dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima gennem en aktiv erhvervspolitik.
  • Byrådet vil skabe optimale rammebetingelser for erhvervsudvikling gennem erhvervsvenlig myndighedsbehandling og erhvervsservice, og gennem strategiske samarbejder i den østjyske byregion.
  • Byrådet ønsker at understøtte udviklingen af turismefyrtårne og at styrke oplevelsesmulighederne forbundet med naturen, kulturen og landskaberne, i samarbejde med lokale og regionale turismeaktører.
  • Byrådet ønsker at styrke videns- og uddannelsesmiljøet i kommunen med et særligt fokus på udvikling og synliggørelse af Campus Kalø i Rønde, i samarbejde med aktørerne.
  • Byrådet vil arbejde for en opkvalificering af arbejdsstyrken i samarbejde med Jobcenter Syddjurs.
  • Byrådet vil arbejde for at tiltrække nye borgere og dermed ny arbejdskraft til kommunen.

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk