Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Det innovative Syddjurs Kvalitet og samarbejde VELTEK - fremtidens velfærdsteknologi

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
  En smartere kommune
  Kvalitet og samarbejde
  Service og dialog i sagsbehandlingen
  Projekt "styrket kvalitet - bedre resultater"
  Digitale selvbetjeningsløsninger
  VELTEK - fremtidens velfærdsteknologi
  IT i folkeskolen
  Civilsamfund og frivillighed
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

VELTEK - fremtidens velfærdsteknologi

Et vigtigt element i den fortsatte udvikling af de kommunale ydelser er brugen af nye, smarte måder at udføre service på. Velfærdsteknologien på specielt sundheds- og ældreområdet har i de senere år gjort store fremskridt, og bruges i stort omfang til den direkte service overfor borgeren, både i hjemmet og til personlig pleje. Syddjurs Kommune arbejder også fokuseret på både at udvikle nye løsninger og at bruge de eksisterende løsninger.

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk