Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Det innovative Syddjurs Kvalitet og samarbejde

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
  En smartere kommune
  Kvalitet og samarbejde
  Service og dialog i sagsbehandlingen
  Projekt "styrket kvalitet - bedre resultater"
  Digitale selvbetjeningsløsninger
  VELTEK - fremtidens velfærdsteknologi
  IT i folkeskolen
  Civilsamfund og frivillighed
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

Kvalitet og samarbejde

I Syddjurs Kommune har vi altid fokus på kvaliteten af vores service. Borgerne og virksomhederne skal opleve en kompetent og inkluderende kommune! En kommune, som behandler alle henvendelser med samme imødekommenhed og løsningsorienterede holdning.

Syddjurs Kommune leverer i dag ydelser og service af høj faglig kvalitet, og det skal vi fortsætte med! Vi vil yde bedre service og kvalitet i ydelserne end andre kommuner – og hvor vi ligger på samme niveau, vil vi være billigere. Det kræver innovation.

I takt med, at vi både oplever et større behov for vores kommunale ydelser og højere forventninger til den service, vi leverer, bliver det endnu vigtigere, at vi fokuserer på kvaliteten.

Presset på de kommunale ressourcer betyder, at vi i højere grad skal have blik på, hvad der virker, og hvor vi opnår de bedste resultater for færrest mulige midler. Vi skal teste, og vi skal udforske nye måder at løse vores opgaver på. Det kræver også, at vi arbejder ud fra devisen "så lidt som muligt, men så meget som nødvendigt".

Syddjurs Kommunes vigtigste ressourcer er de fagligt dygtige medarbejdere. For fortsat at levere høj faglig kvalitet er det centralt, at vi arbejder målrettet med at udvikle og give medarbejderne de rigtige kompetencer.

Samarbejder på kommunalt og regionalt niveau

Syddjurs Kommune behøver ikke at tænke alt på ny. Vi skal samarbejde med andre kommuner og indhente de positive erfaringer, vi ser i verden omkring os. På den måde bruger vi ressourcerne på de tiltag, hvor vi opnår den største effekt.

En lang række opgaver løses mere effektivt i samarbejde med de omkringliggende kommuner, ligesom deltagelsen i tværkommunale netværk på både politisk og administrativt niveau sikrer viden og erfaringer om nye tiltag til den videre drift. For både at sikre den optimale drift og udviklingen af Syddjurs Kommune som moderne velfærdskommune skal kommunen indgå i tætte samarbejder på både kommunalt og regionalt niveau.

Vi vil aktivt søge samspil og samarbejde med andre kommuner i vores søgen efter nye og fælles løsninger. Eksempelvis har forsøgene med frikommuner givet en masse erfaringer, som vi naturligt kan inddrage i vores opgaveløsning.

Byrådet vil frem til 2017 prioritere:

  • Service og dialog i sagsbehandlingen
  • Projekt "Styrket kvalitet - bedre resultater"
  • Digitale selvbetjeningsløsninger
  • VELTEK - fremtidens velfærdsteknologi
  • IT i folkeskolen

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk