Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Det innovative Syddjurs En smartere kommune

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
  En smartere kommune
  Kvalitet og samarbejde
  Civilsamfund og frivillighed
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

En smartere kommune

Syddjurs Kommune vil være en smartere kommune, hvor innovation, lønsomhed og udvikling går hånd i hånd med udbygningen af den digitale infrastruktur.

Vi tror på, at adgang til digital netværk og højhastighedsinternet er en hjørnesten i en fremtidssikring af kommunens samlede konkurrenceevne. Byrådet vedtog derfor i 2013, at der i årene 2014-17 etableres en digital fiberinfrastruktur i hele Syddjurs Kommune. Vi bliver dermed løftet op på et niveau, som dels tilgodeser udvikling af kommunens virksomhed og produktivitet, og dels erhvervslivets, borgernes og turisternes behov for adgang til fremtidssikret højhastighedsnet og kommunikationsnetværk

Vi ved, at den digitale infrastruktur bliver en væsentlig forudsætning for at kunne udbrede digitale velfærdstjenester, optimere kommunikationen, skabe nye netværks- og løsningsmodeller – altså et særdeles godt udgangspunkt for at blive smartere! Men vi ved også, at vi skal tænke bredere, hvis vi skal nå målet om at tænke og handle ”Smartere”.

Derfor skal udrulningen af digital infrastruktur ledsages af strategiske indsatser, der smartere udnytter og aktiverer de nye ressourcer og potentialer, der er og kan komme i Syddjurs Kommune – både vedrørende erhvervslivet og blandt iværksættere, i det fysiske miljø og blandt kommunens borgere.

Under titlen Smart Community Syddjurs gennemføres et stategiarbejde og afprøvning, som skal give inspiration og værktøjer til, hvad der skal til for at styrke kommunens evne til at tiltrække og fastholde borgere i kommunen, gennem blandt andet gunstige miljøer og netværk m.v. for iværksættere, øget produktivitet i erhvervslivet, styrket turistområde, samt i kommunens serviceproduktion m.v.

Udviklingen hen mod at blive et Smarter Community kræver, at vi alle tænker bredere, at vi nedbryder traditionelle kommunale siloer, - at vi får skabt en tættere dialog til vores borgere og erhvervsliv, og –at vi tør prøve og er risikovillige.

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk