Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Bosætning Landområderne Byer i landområderne Tved

Bosætning
  Det blå bånd
  Det grønne bånd
  Ebeltoft
  Landområderne
  Byer i landområderne
  Lime / Skørring
  Pindstrup
  Nimtofte
  Feldballe - Tåstrup
  Tirstrup
  Balle
  Tved
  Landdistriktspolitikken
  Erhverv i landområderne
  Overordnede principper for byudvikling
  Byggeri i landzone
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

Tved

Tved i dag

Tved er en mindre landsby på Mols, beliggende umiddelbart syd for Knebel Vig. Byen er kendetegnet ved et velbevaret landsbymiljø, hvor blandt andet flere gårdanlæg præger bybilledet. Tved har til trods for nærheden til den større by Knebel bevaret sit eget liv og serviceniveau. Landsbyen ligger lidt oppe i landet, mens Nedre Tved ligger ved Knebel Vig og domineres af kirken og præstegården. Kyststrækningerne i umiddelbar nærhed til byen udgør byens rekreative områder.

Byen har, set i forhold til sin størrelse, en betydelig privat service. Der findes i Tved en større dagligvarebutik, slagter, sparekasse og dertil en del erhvervsdrivende og op imod et halvt hundrede arbejdspladser. De større, nærtliggende sommerhusområder ved Begtrup Vig og Skødshoved underbygger byens dagligvarehandel. Byens forsamlingshus er centralt beliggende i byen og meget velfungerende. Det er her, Molsamatørerne opfører deres årlige revy.

Fra Tved er der godt en times kørsel til Aarhus. Der gælder en Udviklings- og bevaringsplan for Tved (Lokalplan nr. 261).

Tved i fremtiden

Byens nyere boligområder er placeret i den vestlige del af byen, og i det senest byggemodnede boligområde ved Agerhøjen er der fortsat grunde til rådighed for bebyggelse. På nuværende tidspunkt eksisterer der tilstrækkelig restrummelighed, som sikrer muligheden for fortsat tilflytning, og byrådet har derfor ikke i Kommuneplan 2016 udlagt nye rammer.

Fakta

 

Temahæfte om Landområderne som optakt til Forslag til kommuneplan 2013.pdf

Byskitse Tved.pdf

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk