Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Bosætning Landområderne Byer i landområderne Tirstrup

Bosætning
  Det blå bånd
  Det grønne bånd
  Ebeltoft
  Landområderne
  Byer i landområderne
  Lime / Skørring
  Pindstrup
  Nimtofte
  Feldballe - Tåstrup
  Tirstrup
  Balle
  Tved
  Landdistriktspolitikken
  Erhverv i landområderne
  Overordnede principper for byudvikling
  Byggeri i landzone
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

Tirstrup

Tirstrup i dag

Tirstrup er beliggende ved overordnet infrastruktur og har derfor en god tilgængelighed til et stort arbejdskraft- og beskæftigelsesopland. Byen fungerer som bosætningsby og i mindre grad som erhvervsby. Infrastrukturen har betydet, at byens hovedgade bærer præg af den tunge, gennemkørende trafik.

Tirstrup er en typisk vejby, hvor byvæksten fortrinsvis er foregået langs hovedlandevejen Århusvej og Ebeltoftvej. Her ligger de private servicevirksomheder i form af dagligvarebutik, servicestationer og håndværksvirksomheder. Den ældste bydel er koncentreret omkring Ballevej, og i denne bydel ligger også kirken. Bebyggelserne langs Århusvej bærer præg af den gennemkørende, tunge trafik og fremstår nedslidte.

Byens erhvervsområde er beliggende i den sydlige del af byen og rummer blandt andet et varmeværk. Den nyeste boligudbygning ligger i nærheden af idrætshallen med adgang til de store attraktive skovarealer syd for byen, som desuden rummer et stort sommerhusområde.

Tirstrup er del af Rosmus Skoledistrikt, og børnehave- og vuggestuebørn er tilknyttet børnehus ved Rosmus Skole. I den tidligere folkeskole i Tirstrup, blev der i 1994 grundlagt en idrætsefterskole, som tilfører byen liv i kraft af dens elevers synlighed i bybilledet. Der findes desuden det nye fælleskommunale rehabiliteringscenter.

Byens idrætshal drives af en selvejende forening, og i tilknytning til hallen ligger det velfungerende forsamlingshus Birkehuset.

Tirstrup i fremtiden

Der er ca. 480 indbyggere i Tirstrup . I den seneste 12-årige planperiode er der sket en mindre tilbagegang i antallet af indbyggere og det forventes at denne udvikling vil fortsætte.

Områdefornyelse og forskønnelse især langs med Århusvej og til dels Ballevej er tiltrængt og vil kunne styrke byens udtryk og attraktivitet. Det formodes, at der vil ske en stigning i den tunge trafik i forbindelse med udvidelsen af Grenaa Havn, hvilket understøtter prioriteringen af en omfartsvej nord om byen.

Der er muligheder i byen for opførelse af nye boliger, og derfor udlægges ikke nye rammer til boligbebyggelse.

Det er et stort lokalt ønske, at der etableres en cykelsti til Rosmus Skole og Rosmus Børnehus, ligesom der ønskes bedre krydsningsmuligheder på Århusvej. Byrådet vil sikre muligheden for en udvidelse af idræts-efterskolen, herunder opførelsen af idrætshal.

Fakta

 

Temahæfte om Landområderne som optakt til Forslag til kommuneplan 2013.pdf (11 MB)

Byskitse Tirstrup.pdf (13.9 MB)

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk